Mohou mít domy ze dřeva více než čtyři patra i v Česku? Vzniká odborná Platforma pro udržitelné stavebnictví ze dřeva

Ve světě a zejména v Evropě se mnohapodlažní budovy ze dřeva, od bytových domů přes kancelářské objekty až po vzdělávací zařízení, staví čím dál více a stávají se ekologickým a udržitelným trendem. V České republice však legislativa aktuálně nepovoluje stavět ze dřeva budovy vyšší než čtyři podlaží, resp. 12 metrů požární výšky. Protože větší využívání dřeva má, vedle jeho dalších výhod, významný pozitivní vliv při dekarbonizaci stavebnictví, řada firem v Česku má zájem realizovat dřevostavby v širším měřítku. Z iniciativy společností UBM Development Czechia a Prodesi/Domesi a za účasti zástupců bank, developerů a architektů se uskutečnilo pracovní setkání, na kterém vznikla odborná Platforma pro udržitelné stavebnictví ze dřeva. Jejím cílem je vyvolat širší diskusi o přínosech dřevostaveb pro dekarbonizaci stavebnictví a změnit stávající českou legislativu tak, aby ze dřeva jako stavebního materiálu mohly vznikat i vyšší budovy než čtyřpodlažní.

Setkání se uskutečnilo 31. května v hotelu Andaz Prague za přítomnosti zástupců firem UBM Development Czechia, Skanska, Trigema, Linkcity Czech Republic, YIT, Edifice Group a Prodesi/Domesi. Za bankovní instituce se zúčastnili zástupci Komerční banky a České spořitelny. Účastníci setkání se shodli na tom, že na úrovni EU se tématu udržitelného stavebnictví a principům ESG (Environmental – Social – Governance) věnuje velká pozornost a je potřeba, aby se i v České republice tato témata více prosazovala do reálné praxe. Společnosti proto tímto zakládají odbornou platformu, která zainteresovaným stranám, tj. zástupcům Vlády ČR, představitelům státní správy a samosprávy, odborným a vzdělávacím institucím i široké veřejnosti bude prezentovat výhody výstavby ze dřeva a v blízké budoucnosti iniciovat změnu příslušných norem. „Velmi vítáme aktivity poslanců Parlamentu ČR v čele s Lukášem Vlčkem, z jejichž iniciativy se již v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnilo několik odborných konferencí k této problematice a jichž jsme měli možnost se zúčastnit. Na tyto aktivity chceme nyní navázat z expertní pozice realizačních společností a institucí financujících tento druh ekologické výstavby. První návrh nových norem by měl dle našich posledních informací vzniknout za zhruba dva až tři roky, bude se pak ale ještě dlouze schvalovat. A to je z našeho pohledu příliš pomalé. Máme zájem celý proces urychlit,“ říká Josef Wiedermann, jednatel UBM Development Czechia, která jako první v Praze staví dřevěné vícepodlažní bytové domy (projekt Timber Praha v rámci rezidenčního komplexu Arcus City). Rakouská mateřská společnost UBM Development AG plánuje stát se největším evropským developerem ekologických budov s dřevěnou konstrukcí a aktuálně má v přípravě či realizaci projekty o celkové rozloze cca 250 000 m2 hrubé podlažní plochy.

„Ve vyspělých zemích Evropy a především ve Skandinávii, Německu a Rakousku je výstavba budov ze dřeva o 8-12 podlažích již běžnou praxí a plně v souladu s přísnými právními předpisy v těchto zemích. Případná rizika jsou srovnatelná s jinými typy staveb. Například ve Vídni jsou ze dřeva celé čtvrti. My nyní v projekčním oddělení, které funguje jako centrální projekce pro celý koncern UBM, připravujeme například dvanáctipodlažní administrativní budovu Timber Peak v německém Mainzu, která bude hybridní stavbou ze dřeva a železobetonu,“ vysvětluje Tomáš Krejčí, ředitel projekčního oddělení UBM Development Czechia. „Vidíme, že v přístupu k udržitelnému stavebnictví ze dřeva se opravdu dynamicky začínají hýbat ledy,“ říká architekt Pavel Horák, zakladatel a ředitel Salonu dřevostaveb a jednatel architektonické a realizační společnosti Prodesi/Domesi, zaměřující se právě na dřevostavby. „Je to pochopitelné: lidé potřebují bydlet (ideálně ekologicky a udržitelně), navíc čím dál více subjektů vnímá snižování uhlíkové stopy jako naléhavou potřebu. Dřevostavby oba tyto požadavky beze zbytku splňují a využívají přitom navíc plně obnovitelnou surovinu. Vznik této expertní platformy, záměrně mimo dřevařský sektor, a její angažmá při prezentaci výhod stavitelství ze dřeva by nástup realizační fáze v masovějším měřítku mohl významně urychlit. Chtěli jsme zjistit zájem významných hráčů a definovat náš společný cíl, což se podařilo nad očekávání. Vysíláme tím jasný signál, že tato stavební technologie je u nás již seriózně brána v potaz i ve velkém stavebnictví,“ dodává Pavel Horák.

Na souvislosti ekologického stavitelství ze dřeva s poskytováním úvěrů na výstavbu upozornila při setkání Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky: „V Komerční bance plně podporujeme společnosti, které se řídí principy ESG a jsme připraveni nabízet jim zvýhodněné úvěry vázané na cíle udržitelnosti. Poskytování těchto ´zelených´ úvěrů ale v současné době ne zcela podporuje taxonomie EU. Ta přináší klasifikaci udržitelných a klimatu prospěšných aktivit, ale výstavba ze dřeva jako ekologického stavebního materiálu do ní dosud není zahrnuta. Budovy jsou hodnoceny dle jejich energetické náročnosti,“ uzavírá Jitka Haubová.

„Abychom dosáhli svého ambiciózního cíle redukce uhlíkové stopy našich rezidenčních projektů na nulu do roku 2045, musíme hledat a aplikovat nová řešení nejen ke snižování energetické náročnosti budov. Spotřeba energie je odpovědná za téměř polovinu uhlíkové zátěže v celém životním cyklu budovy a výraznou roli hraje také materiál, především beton a cihla, který má na uhlíkové stopě víc než třetinový podíl. V našem pilotním projektu Radlický Dřevák odhadujeme, že nahrazením poloviny celkového objemu betonu dřevem snížíme uhlíkovou stopu o 28 % oproti konvenční výstavbě a z pohledu energetiky se tu přiblížíme pasivnímu standardu. Abychom ale v budoucnu mohli jít ještě dál a dosáhnout plné uhlíkové neutrality, je pro nás aktivní přístup českých zákonodárců a úprava legislativy klíčová. Budeme proto rádi sdílet naše zkušenosti a know-how, abychom v českém prostředí přispěli k ještě udržitelnější výstavbě,“ uvádí Petr Michálek, generální ředitel Skanska Residential.

Tradiční materiály jako ocel a cement jsou vysoce energeticky náročné a jejich cena bude ovlivněna rostoucími cenami emisních povolenek. Dřevo představuje cenově konkurenceschopnou a udržitelnou alternativu, díky níž by výstavba i bydlení mohlo být v budoucnu dostupnější,“ říká Matúš Púll, manažer udržitelnosti České spořitelny.

 

Kontakty a spojení:

UBM Development Czechia

Alice Slámová

Tel.: +420 251 013 211

E-mail: alice.slamova@ubm-development.com

www.ubm-development.com/cs/

https://www.arcus-city.cz/

 

Crest Communications

Marcela Kukaňová

Tel.: +420 731 613 618

E-mail: marcela.kukanova@crestcom.cz

Tiskové středisko: www.crestcom.cz