Společnost UBM Development potvrdila zisk a silnou účetní rozvahu

  • Dividendy na jednu akcii za rok 2022 ve výši 1,10 eur
  • Čistý zisk 27,1 mil. eur navzdory stagnaci na transakčním trhu
  • Půl miliardy vlastního kapitálu a 323 milionů eur v hotovosti jako jasná konkurenční výhoda
  • Více než 250 000 m² dřevostaveb do roku 2026 – UBM na cestě stát se vedoucím developerem v oblasti staveb s dřevěnou konstrukcí
  • Očekávané obtížné první pololetí a postupné zlepšování během 2. pololetí roku 2023

 

Společnost UBM Development AG vytvořila v roce 2022 zisk před zdaněním v objemu 31,5 mil. eur a zisk na jednu akcii ve výši 2,25 eur. Vzhledem k naprosté stagnaci na transakčním trhu během druhého pololetí je čistý zisk ve výši 27,1 mil. eur více než dobrým výsledkem. Snížení objemu zisku na polovinu v porovnání s předchozím rokem bylo vyvoláno také opožděným vydáním stavebních povolení a převody, očekávanými ke konci roku 2022. „UBM prokázala sílu ve složitém tržním prostředí a potvrdila, že naše konzervativní finanční politika se vyplácí,“ řekl Patric Thate, finanční ředitel UBM Development AG.

V České republice působí UBM od roku 1993. „V letošním roce oslavíme 30. výročí od založení. Za tuto dobu realizovala naše společnost několik desítek projektů napříč celou Českou republikou,“ říká Josef Wiedermann, jednatel UBM Development Czechia, a dodává: „Rok 2022 hodnotíme v České republice jako úspěšný, a to navzdory nepříznivým ekonomickým faktorům v oblasti energetiky, vysoké inflaci či rostoucím vstupním realizačním nákladům v souvislosti se zdražováním materiálů a práce.  V minulém roce jsme dokončili zdařilou a cenami ověnčenou rekonstrukci Cukrovarnického paláce na Senovážném náměstí, kde se na jaře 2022 otevřel pětihvězdičkový lifestylový hotel Andaz Prague. Aktuálně stavíme rezidenční komplex Arcus City v městské části Praha-Řeporyje, projekt Astrid Garden v Holešovicích v Praze 7 a připravujeme nový projekt na Smíchově. Všechny naše rezidenční projekty realizujeme s ekologickou certifikací BREEAM. Navazujeme také na vizi naší mateřské společnosti UBM Development AG stát se největším evropským developerem ekologických budov s dřevěnou konstrukcí a brzy ohlásíme výstavbu a prodej projektu Timber Praha. Soustředíme se také na nové akvizice, a to nejen v rezidenčním segmentu.“

Spolehlivý plátce dividend

Představenstvo a dozorčí rada UBM navrhne výroční valné hromadě, která se bude konat 19. května 2023 ve Vídeňské obchodní komoře („Haus der Industrie“), dividendu ve výši 1,10 eur na jednu akcii (v roce 2021 to bylo 2,25 eur na akcii). „UBM je spolehlivým plátcem dividend v časech dobrých i zlých,“ zdůraznil Thomas G. Winkler, generální ředitel UBM Development AG. „Jsme bezesporu jedním z největších plátců dividend v rámci Vídeňské burzy cenných papírů, kde máme rovněž zastoupení v žebříčcích „ATX Top Dividend“ a 15 nejlepších dividendových akcií v Rakousku,“ dodal Winkler.

Silná účetní rozvaha a značné hotovostní rezervy

Podklady účetní rozvahy za rok 2022 nadále přinášejí společnosti UBM konkurenční výhodu. UBM měla ke konci roku 2022 více než půl miliardy eur vlastního kapitálu (2022: 501,4 milionů eur). To při objemu celkových aktiv 1 451,8 mil. eur představuje poměr vlastního kapitálu 34,5 %. Likvidita, to znamená hotovost a peněžní ekvivalenty, dosahovala mimořádně vysoké hodnoty 322,9 mil. eur, a to navzdory splácení dluhopisů a akvizicí projektů realizovaných v souladu s plánem. Čistý dluh činil ke konci finančního roku zhruba půl miliardy eur (2022: 500,2 milionu eur).

Více než 250 000 m² dřevostaveb do roku 2026

V realizaci nebo v plánu je již více než 250 000 m² plochy v budovách s hybridní dřevěnou konstrukcí. UBM tak podporuje svůj cíl stát se jedním z předních developerů v oblasti výstavby dřevostaveb v Evropě. Budoucí zisky společnosti UBM jsou zajištěny příjmy ve výši 2,1 miliardy eur ze stávajících developerských realizací. Tyto projekty se nacházejí z větší části (90 %) v Německu a Rakousku, a to v segmentech rezidenčních (57 %) a kancelářských (43 %) nemovitostí.

Zelené finance pro budoucí financování

Více než 50 % svého financování převedla UBM v posledních letech na zelené financování. Společnost se v rámci zeleného financování zavázala zahrnout aspekty udržitelnosti do svých budoucích finančních nástrojů. Tento rámec vychází z taxonomie EU a jeho zásady jsou uvedeny na webu UBM. Agentura ISS ESG již vydala stanovisko druhé strany.

Další dobrovolný audit zprávy ESG

UBM vydala souběžně se zveřejněním výroční zprávy a rámce zelených financí také svoji ESG zprávu za rok 2022. Audit byl proveden autorizovaným účetním a organizován na dobrovolném základě v rámci přípravy na budoucí požadavky směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Zpráva ESG pokrývá strategické zaměření UBM na udržitelnost a představuje širokou škálu opatření i katalog cílů.

Výhled

V současné fázi je obtížné odhadovat, kdy bude na trhu dosaženo cenové hladiny příznivé pro transakce. UBM neočekává žádné významné obchody před druhou polovinou roku 2023. Trend zvyšující se inflace, stoupajících úrokových sazeb a rostoucích stavebních nákladů potrvá nadále po celý rok. Poptávka po takových nemovitostech, jakými jsou developerské projekty společnosti UBM, však přesto zůstane stabilní. Očekává se, že odložené zahájení výstavby a potíže, s nimiž se potýkají mnozí účastníci trhu, prohloubí v polovině roku mezeru v nabídce, což dále zvýší tlak na řadu investorů. Vzhledem k nestálému a nepředvídatelnému vývoji na trhu se UBM musí v současné době zdržet vydávání jakýchkoli pokynů pro finanční rok 2023.

O UBM Development

UBM Development je jedním z předních evropských developerů dřevostaveb. Strategicky se zaměřuje na zelené budovy a chytré kanceláře v metropolích, jako je Vídeň, Mnichov, Frankfurt nebo Praha. Platinové hodnocení od agentury EcoVadis a ocenění „Prime Status“ od ratingové agentury ISS ESG jsou důkazem trvalého zaměření UBM na udržitelnost. Na základě svých 150 let zkušeností nabízí UBM kompletní developerské služby z jediného zdroje, od plánování projektů až po jejich prodej. Akcie společnosti jsou kotovány na vídeňské burze, Prime Market of the Vienna Stock Exchange, v segmentu s nejvyššími požadavky na transparentnost.

 

Pro další informace kontaktujte:

UBM Development AG

Christoph Rainer

Head of Investor Relations & ESG

Mobil.: + 43 664 80 1873 200

Email: christoph.rainer@ubm-development.com

 

 

 

 

Klíčové výkonnostní ukazatele za rok 2022

 

Klíčové údaje o příjmech (v mil. eur) 2022 2021 Změna 22/21 2020
Celkový výkon1 390,7 471,0 -17,0% 478,6
Příjmy 133,9 278,3 -51,9% 183,3
Zisk před zdaněním 31,5 60,1 -47,6% 62,3
Čistý zisk 27,1 43,7 -38,0% 40,8
Klíčové údaje o majetku      a financích (v mil. eur) 31.12.2022 31.12.20218 Změna 22/21 31.12.20208
Celková aktiva 1,451,8 1,467,8 -1,1% 1,345,4
Vlastní kapitál 501,4 524,0 -4,3% 456,2
Poměr vlastního kapitálu           a celkových aktiv 34,5% 35,7% -1,2 PP 33,9%
Čistý dluh2 500,2 381,0 31,3% 479,1
Hotovost a peněžní ekvivalenty 322,9 423,3 -23,7% 247,2
Klíčové údaje o akciích a zaměstnancích 31.12.2022 31.12.2021 Změna 22/21 31.12.2020
Zisk na jednu akcii (eur)3 2,25 4,50 -50,0% 4,39
Zisk na jednu akcii včetně hybridní kapitálové účasti4 3,46 5,65 -38,8% 5,33
Cena akcie (eur) 22,80 43,30 -47,3% 35,80
Tržní kapitalizace (mil. eur) 170,4 323,5 -47,3% 267,5
Dividenda na jednu akcii (eur)5 1,10 2,25 -51,1% 2,20
Výplatní poměr6 48,9% 50,0% -1,1 PP 50,2%
Zaměstnanci7 292 355 -17,7% 339

 

1 Celkový výkon odpovídá výnosům vytvořeným plně konsolidovanými společnostmi a společnostmi konsolidovanými metodou equity i výnosy z obchodů s akciemi, každý v poměru k podílu, který drží UBM.

2 Čistý dluh se rovná krátkodobým a dlouhodobým dluhopisům a finančním závazkům, s výjimkou leasingových závazků, mínus peníze a peněžní ekvivalenty.

3 Zisk na akcii po odečtení hybridní kapitálové účasti.

4 Zisk na akcii před odečtením hybridní kapitálové účasti.

5 Dividenda se vyplácí v příslušném finančním roce, ale vychází z čistého zisku předchozího roku. Návrh dividendy pro rok 2022 podléhá

schválení výroční valnou hromadou.

6 Dividenda ve vztahu k zisku na akcii po odečtení hybridní kapitálové účasti.

7 Vyjma 72 zaměstnanců z alba Bau | Projekt Management GmbH; společnost byla prodána k 30. červnu 2022.

8 Klíčové hodnoty aktiv a finanční údaje přepracované k 31. prosinci 2021 a 31. prosinci 2020 z důvodu zjištění rakouského finančního úřadu (OePR). Více informací naleznete v konsolidované účetní uzávěrce.