UBM postaví ve Vídni nejvyšší mrakodrap ze dřeva na světě

V České republice brání většímu rozvoji vícepatrových dřevostaveb současná legislativa

UBM Development AG bude realizovat výstavbu projektu Timber Marina Tower, 113 metrů vysoké kancelářské budovy s dřevo-hybridní konstrukcí ve vídeňské čtvrti Handelskai. Společnost současně pokročila s rezidenčním projektem Timber View a kancelářskou budovou Timber Peak v Mainzu a s přípravou čtvrti LeopoldQuartier ve Vídni. UBM plánuje stát se největším evropským developerem ekologických budov s dřevěnou konstrukcí. V České republice na vizi mateřské společnosti navazuje UBM Development Czechia, která staví rezidenční projekt Timber Praha, první dřevěné vícepodlažní bytové domy v hlavním městě. Oproti ambiciózním projektům výškových budov v zahraničí mají však energeticky udržitelné domy Timber Praha maximální výšku 12 metrů, a to v důsledku omezení vyplývajících z tuzemské legislativy.

Ve stavebnictví se dřevostavby, s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí, stávají stále výraznějším trendem. V zemích západní a severní Evropy se běžně staví rezidenční i komerční projekty ze dřeva, překonávající výškovou hranici několik desítek metrů. V tuzemsku při výstavbě dřevěných budov představuje zásadní problém rigidní legislativa, která s ohledem na požární předpisy umožňuje výstavbu do maximálně čtyř nadzemních podlaží, resp. 12 metrů požární výšky. V sousedním Rakousku přitom povolují standardně stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí až do šesti nadzemních podlaží, tzn. do 18 metrů. V praxi je navíc uplatňováno individuální schvalování, díky čemuž lze stavět budovy o mnoho metrů vyšší. „V České republice jsou předpisy nejpřísnější. Zatím vůbec nereagovaly na vývoj materiálů a technologií při výstavbě ze dřeva,“ říká ředitel projekčního oddělení UBM Development Czechia Tomáš Krejčí. „V Rakousku oproti tomu již existují předpisy přímo pro dřevěné stavby. Obvyklá maximální výška je přízemí a šest pater, kde se podle typu budovy dřevo kombinuje se železobetonem. Ten se používá vždy pro suterén a pak většinou pro jádra staveb, případně pro přízemí nebo také první patro. U vyšších objektů ze dřeva je třeba inženýrského přístupu projektu požární ochrany, který umožní i vyšší stavby. To je v Rakousku a Německu možné, naše norma v ČR to však zatím nepřipouští,“ dodává Tomáš Krejčí.

V Praze se rodí i evropské dřevostavby

Česká pobočka UBM má s dřevostavbami bohaté zkušenosti. V Praze sídlí centrální projekční oddělení pro celý koncern, které realizuje řadu velkých projektů, a to včetně dřevostaveb. Aktuálně se jedná například o 12podlažní budovu Timber Peak v Mainzu a byly zahájeny také projekční práce na velkém bytovém projektu dřevostaveb LeopoldQuartier ve Vídni. V obou případech je povolovací proces výrazně jednodušší než v České republice a probíhá v podobě jednostupňového stavebního řízení. „Rozdíly ve schvalovacích procesech jsou v Česku oproti západním zemím propastné. Jako projekce UBM, která projektuje po celé Evropě, máme přímé srovnání. V zahraničí se obecně nevypracovávají mnohastránkové technické zprávy, ale vyplňují se nejdůležitější data projektu do formulářů. Navíc Praha je v rámci naší země asi vůbec nejhorší místo pro povolování staveb,“ vysvětluje Tomáš Krejčí a k tomu, co by pomohlo modernizaci povolovacích procesů, doplňuje: „Podle mého názoru by pomohla zásadní revize stavebního zákona podle německého nebo rakouského vzoru. U běžných staveb by tedy šlo o jednostupňové řízení, odstranění nutnosti vyjádření dotčených orgánů státní správy, sjednocení všech technických podmínek do jednotných stavebních předpisů a také omezení účastníků stavebního řízení na ty oprávněné. Digitalizace může některé věci usnadnit, zásadní problémy našeho současného systému ale nevyřeší.“

Příklady dobré praxe ze sousedních zemí

Mateřská společnost UBM Development AG má v současné době v přípravě již přes 250 000 m2 dřevostaveb. Více než polovina je v kancelářském segmentu, ostatní jsou pak v rezidenčním. Nejnovější akvizicí v hodnotě 24,5 mil. eur se stala Timber Marina Tower ve Vídni s přibližně 44 350 m2 hrubé podlahové plochy, kterou developer postaví s hybridní konstrukcí. Plány počítají s výstavbou administrativní budovy se 32 nadzemními a 4 podzemními podlažími, čímž by se stala aktuálně nejvyšším dřevěným mrakodrapem na světě. Její provoz bude maximálně šetrný k životnímu prostředí díky využití geotermální energie, podzemní vody a instalaci fotovoltaických panelů. Budova bude v souladu s taxonomickými předpisy EU a směrnicemi ESG a současně také cílí na zisk certifikace LEED Gold. Začátek výstavby je plánován na 1. čtvrtletí v roce 2025.

Ve Vídni vzniká rovněž projekt LeopoldQuartier se zhruba 75 000 m2 podlahové plochy. Stane se první městskou čtvrtí v Evropě, kde vyrostou budovy s dřevo-hybridní konstrukcí. Součástí komplexu jsou byty a kanceláře. Díky důslednému využívání geotermální energie a fotovoltaiky bude projekt při svém provozu CO2 neutrální. Dokončení výstavby plánuje UBM v polovině roku 2025.

UBM realizuje v německém Mainzu dva projekty v těsném sousedství, administrativní budovu Timber Peak a obytnou čtvrť Timber View. Timber Peak nabídne přibližně 9 500 m2 hrubé podlahové plochy s flexibilními půdorysy pro kancelářské využití, parkovací stání pro elektromobily, terasu v 5. patře, střešní terasu s panoramatickým výhledem atp. Výstavba by měla začít na konci roku 2023. Projekt Timber View navrhlo studio einszueins Architektur ZT. Koncept novou rezidenční čtvrť rozděluje do sedmi budov s celkem 184 byty, které dohromady představují přibližně 13 570 m2 obytné plochy. O energetickou soběstačnost se postarají tepelná čerpadla vzduch-vzduch a fotovoltaické systémy na zelených střechách. Stavba má být zahájena ve 4. čtvrtletí roku 2024.

První udržitelná dřevostavba bytových domů v novodobé historii Prahy

UBM výstavbu dřevostaveb zahájila také v České republice. „V roce 2022 jsme zpracovali projekt Timber Praha, což jsou komorní bytové domy ze dřeva s celkem 62 byty o dispozicích od 1+kk až 4+kk. Železobetonové suterény se začaly stavět v březnu 2023, montáž dřevěné části jsme zahájili na konci června 2023 a nyní už dva domy stojí. Dřevěná část má být kompletně hotova do konce letošního roku a kolaudace proběhne ve 2. polovině roku 2024,“ říká Josef Wiedermann, jednatel UBM Development Czechia, a dodává: „Jedná se o první projekt svého druhu v Praze. U nás je to vlastně průkopnický počin, z pohledu Rakouska, Německa nebo skandinávských zemí se ale již jedná o běžnou stavbu. UBM v České republice je velmi aktivní, pokud jde o iniciativy týkající se rozsáhlejší výstavby ze dřeva jako ekologického materiálu. Jsme v kontaktu s řadou dalších odborníků v této oblasti. Ve spolupráci se zástupci některých bank, developerů a architektů jsme navíc založili odbornou Platformu pro udržitelné stavebnictví ze dřeva a společně podporujeme připravovanou změnu požární normy, která v budoucnu umožní stavět ze dřeva také vyšší budovy.“

Bydlení s dobrou energií

Dřevostavby jsou budoucností udržitelného bydlení. Výstavba ze dřeva přináší zkrácení doby realizace až o polovinu díky tomu, že se při ní využívá moderní technologie prefabrikace. Dřevo je trvanlivý a obnovitelný přírodní materiál, který má pozitivní vliv na lidskou psychiku. Vytváří přirozené prostředí, udržuje ideální vlhkost vzduchu, snižuje stres a má také antibakteriální účinky. V projektu Timber Praha se dřevo stane rovněž součástí interiérů bytů a společných prostor budov jako designový prvek. Tyto energeticky šetrné domy s energetickým průkazem v nejúspornější kategorii A a ekologickou certifikací BREEAM Excellent budou dále vybaveny tepelnými čerpadly, fotovoltaickými panely, geotermálními vrty a chytrými technologiemi.

Moderní domy z masivních dřevěných CLT panelů se staví s minimální uhlíkovou stopou. Ve stavebnictví vzniká až 38 % emisí CO2, z toho zhruba 10 % při výstavbě a dalších 28 % při provozu. „Česko přijalo stejně jako ostatní státy EU Pařížskou dohodu a přísné limity na snižování CO2. Výstavba ze dřeva je jednou z dobrých možností, která výrazně při realizaci snižuje emise oxidu uhličitého, je udržitelná, energeticky málo náročná a má vyzkoušená řešení. Vidíme, že západoevropské státy včetně Rakouska berou uzavřené dohody ohledně CO2 vážně a je škoda, že v České republice kvůli zastaralé legislativě zatím masovější výstavba není možná,“ vysvětluje Tomáš Krejčí.

Mateřská společnost UBM Development AG v Rakousku pokračuje v plnění své strategie „green, smart and more“ a vize stát se vedoucím developerem v oblasti dřevostaveb v Evropě. „Hlavním motivem je samozřejmě ochrana životního prostředí a snižování CO2. Tyto nemovitosti však také plánujeme a stavíme z přesvědčení, že pouze udržitelné budovy si dlouhodobě zachovají svoji hodnotu. Výstavbu ze dřeva před pár lety prosazovali spíše jen nadšenci. Nyní ji však již vyhledávají samotní investoři a my s naším interním know-how v oblasti dřevostaveb můžeme naši čelní pozici na trhu v tomto segmentu dále rozvíjet a rozšiřovat,“ popisuje Bernhard Egert, ředitel divize dřevostaveb UBM Development AG.

O společnosti UBM Development:

UBM Development je jedním z předních evropských developerů dřevostaveb. Strategicky se zaměřuje na dřevěné konstrukce, zelené budovy a chytré kanceláře v metropolích Vídeň, Mnichov, Frankfurt a Praha. Platinové hodnocení od agentury EcoVadis a ocenění „Prime Status“ od ratingové agentury ISS ESG jsou důkazem zaměření UBM na udržitelnost. UBM je na trhu již 150 let, projekty realizuje od akvizic, přes plánování, realizaci staveb až po jejich prodej. Akcie společnosti jsou kótovány na vídeňské burze, Prime Market of the Vienna Stock Exchange, v segmentu s nejvyššími požadavky na transparentnost.

O společnosti UBM Development Czechia s. r. o.:

Na českém trhu působí UBM od roku 1993. Společnost za 30 let zrealizovala několik desítek projektů napříč celou Českou republikou. Aktuálně UBM staví rezidenční komplex Arcus City v Praze 5, v němž je již 100 bytů zkolaudováno, první vícepodlažní bytové domy ze dřeva Timber Praha a rezidenční projekt Astrid Garden v Praze 7. Připravuje rezidenční projekt v Praze 5 naproti Smíchovskému nádraží. Mezi nejvýznamnější projekty se řadí realizace velkých územních celků, například multifunkční komplex Anděl City v Praze 5 na Smíchově, který na 25 000 m2 plochy zahrnuje byty, kanceláře, obchody, restaurace, multikino, dva hotely a velkou piazettu se vzrostlými stromy. Tímto projektem se UBM výrazně podílela na revitalizaci Smíchova, z něhož se stalo vyhledávané městské centrum. Mezi další významné reference v hlavním městě patří administrativní budova Darex na Václavském náměstí, administrativní budovu Astrid Offices v Praze 7, bytový komplex Rezidence Zvonařka, luxusní hotel Le Palais. Ve spolupráci se společností Crestyl zrealizovala UBM kancelářskou budovu Dock 01 a rezidenční projekt Neugraf v Praze 5. Mimopražské reference UBM zahrnují nákupní centrum Velký Špalíček v Brně či komplex pro rekreační bydlení Apartmány Medvědín ve Špindlerově Mlýně. V hotelovém segmentu zrekonstruovala původní Cukrovarnický palác v centru Prahy, na Senovážném náměstí, kde na počátku roku 2022 otevřel pětihvězdičkový lifestyle hotel Andaz Prague, provozovaný nadnárodním řetězcem luxusních hotelů Hyatt. S touto realizací UBM zvítězila v kategorii hotelů v prestižní tuzemské soutěži „Best of Realty – Nejlepší z realit 2022″. Hotel Andaz Prague uspěl rovněž v soutěži SBID International Design Awards 2022, ve které madridské studio Brime Robbins obdrželo nejlepší ocenění za interiérový design v kategorii „Hotelové pokoje a apartmá“. Rekonstrukce Cukrovarnického paláce byla oceněna v soutěžích CIJ Awards Czech Republic 2022, v kategoriích Best Architectural Development, Legacy Reconstruction, Design Fit-Out včetně ceny Grand Prix, v ThePrime Real Estate vyhrála v kategorii „Nejlepší interiérový design komerční nemovitosti“ a stala se rovněž absolutním vítězem soutěže Estate Awards 2022.

UBM Development Czechia realizuje developerské projekty v České republice a díky týmu architektů, stavebních inženýrů a projektantů poskytuje služby projekčních činností a řízení staveb v segmentu rezidenčního developmentu, obchodně administrativních staveb a hotelovém segmentu v České republice, Německu, Nizozemí a Rakousku.

Kontakty a spojení:

UBM Development Czechia

Alice Slámová

Tel.: +420 251 013 211

E-mail: alice.slamova@ubm-development.com

www.ubm-development.com/cs/

https://www.astridgarden.cz/

Crest Communications

Marcela Kukaňová

Tel.: +420 731 613 618

E-mail: marcela.kukanova@crestcom.cz

Tiskové středisko: www.crestcom.cz