Slider Bild

ucházet se.

Vždy hledáme ty nejlepší zaměstnance a podporujeme je v dosahování jejich individuálních kariérních cílů. Jsme nadšení z osobností, které přinášejí ambice, odbornost a talent a chtějí aktivně pomáhat v utváření úspěchu společnosti UBM.

Aktuelle Stellenangebote

Nabízená pracovní místa nevyhovují Vašim požadavkům?Zašlete nám svůj životopis s přihláškou a doplňujícími informacemi.zaslat přihlášku

Výběrové řízení

Slider Bild

ubm jako zaměstnavatel.

UBM Development

UBM Development staví nemovitosti pro evropské metropole. Strategické zaměření je na zelené budovy a chytré kanceláře ve velkých městech, jako je Vídeň, Mnichov, Frankfurt a Praha. Zlaté hodnocení od EcoVadis a výborný status od ISS ESG potvrzují důsledné nasměrování na udržitelnost. S téměř 150 lety zkušeností nabízí UBM všechny vývojové služby od plánování až po marketing z jednoho zdroje. Akcie jsou kotovány na primárním trhu (prime market) vídeňské burzy, segmentu s nejvyššími požadavky na transparentnost.

Kromě rozvoje nemovitostí působí UBM také jako nájemce hotelů. Za účelem sjednocení provozního know-how v oblasti hotelového managementu a sjednocení všech pronajatých hotelů pod jednu střechu byla v roce 2016 založena dceřiná společnost UBM hotels Management GmbH.

Sídlo UBM Development je ve Vídni a  dceřiné společnosti se nacházejí dále v Německu, Polsku a České republice.

Slider Bild

 

 

zaměstnanci volné pozice podíl žen

268

0

48%

Naši zaměstnanci tvoří základní kámen úspěchu společnosti UBM.
Naše otevřené pozice najdete v sekci „ucházet se“. Těšíme se na Vás! Rozmanitost a rovné podmínky jsou pro nás důležité. Proto se snažíme stále zvyšovat zastoupení žen v naší společnosti.

Co Vás ve společnosti UBM čeká

green. smart. and more. nejsou jen módní hesla, ale součást naší práce. . Nabízíme pestré a dynamické prostředí, ve kterém je udržitelnost implementována do našich projektů i  každodenního kancelářského života. Za svůj úspěch vděčíme našim talentovaným, angažovaným zaměstnancům, kteří přebírají osobní odpovědnost a chtějí aktivně pomáhat s utvářením úspěchu UBM.

UBM podporuje své zaměstnance při dosahování jejich osobních i kariérních cílů,  nabízí možnost osobního rozvoje, širokou škálu  školení i řadu benefitů.

S našimi hodnotami –komepetence, konzistentnost a transparentnost  Pomáháme  našim zaměstnancům uvažovat podnikavě, přebírat iniciativu díky krátkým rozhodovacím procesům  a plochým hierarchiím.

Udržitelnost pro nás znamená také převzetí odpovědnosti za ochranu našich zaměstnanců a ostatních lidí, a proto se  hlásíme k očkování proti COVID-19.

benefity.

11-working-at-home
Moderní pracoviště
Ve všech našich provozovnách jsme vytvořili pracovní místa, která podporují, kreativitu, zdraví a výkon našich zaměstnanců.
08-profits
Odměny vázané na výkonnost
Angažovanost se nám vyplácí – v mnoha oblastech dostávají zaměstnanci roční bonus, který závisí na úspěchu firmy a individuálních výkonech.
01-wage
Rovnováha mezi pracovním a osobním životem
Ve společnosti UBM funguje flexibilní pracovní doba, která umožňuje lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.
02-meal
Jídlo a pití
Našim zaměstnancům je k dispozici široká nabídka stravování. V naší centrále ve Vídni je kantýna a různé restaurace, kde lze uplatnit příspěvek na stravné.
06-parkplatz
Mobilita
Jako zaměstnanec získáváte různé podpory pro ekologicky šetrnou mobilitu, jako je pracovní lístek nebo dotace na klimatický lístek.
12-smartphone
Notebook a mobilní telefon
Všichni zaměstnanci jsou vybaveni vlastním notebookem a chytrým telefonem.
04-mortarboard
Kariéra / vzdělávání a školení
Od interních workshopů a ideových soutěží až po externí programy dalšího vzdělávání - našim zaměstnancům nabízíme komplexní nabídku školení a vzdělávání.
03-heart
Zdraví a fitness
Fyzické a duševní zdraví našich zaměstnanců je pro nás obzvláště důležité. Našim zaměstnancům je k dispozici široká škála sportů včetně účasti na sportovních akcích a dotace fitness centra.
13-sustainability
Udržitelnost / ESG
Aktivně podporujeme účast našich zaměstnanců, například prostřednictvím workshopů, na kterých mohou naši zaměstnanci přispět kreativními nápady, či například účastí na Climate Impact Day.
14-biodiversity
Rozmanitost
Férové zacházení s našimi zaměstnanci a kultura vzájemného respektu a uznání jsou pro nás samozřejmostí. Rádi bychom prosadili podporu zejména žen, abychom dlouhodobě zlepšili rovné příležitosti.
09-friends
Události
Nabízíme komunitu! Abychom podpořili vzájemnou výměnu, pořádáme řadu akcí, jako je mezinárodní den UBM, firemní výlet UBM, vánoční večírek, novoroční recepci a mnoho další.

váš kontakt.

Sarah Männel
Head of Human Resources Sarah Männel
Krista Mautner
HR Business Partner Krista Mautner