UBM jako jeden z prvních developerů v Česku realizuje své rezidenční projekty s certifikací BREEAM

Společnost UBM Development Czechia realizuje všechny své současné rezidenční projekty s certifikací BREEAM. Jedná se o ekologickou certifikaci, která potvrzuje standard budov v oblasti udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Prostřednictvím metodiky BREEAM je hodnocena šetrnost výstavby a provoz budov včetně ekologických prvků, jako jsou zelené střechy, nakládání s dešťovou vodou, energeticky efektivní systémy vytápění atp. Důraz je také kladen na sociální a ekonomické aspekty. Certifikované budovy jsou mimo jiné méně energeticky náročné, mají nižší náklady na bydlení a přinášejí další benefity pro budoucí obyvatele. S certifikací BREEAM UBM aktuálně staví rezidenční komplex Arcus City v městské části Praha-Řeporyje a rezidenční projekt Astrid Garden v Holešovicích v Praze 7.

Společnost naplňuje principy své korporátní strategie green. smart. and more, v rámci které „green“ znamená udržitelnost, „smart“ výstavbu inteligentních budov a „more“ přidanou hodnotu. UBM Development Czechia se zaměřuje na udržitelnost, ochranu životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů, což potvrzují také platinové hodnocení od agentury EcoVadis a ocenění „Prime Status“ od ratingové agentury ISS ESG. „V poslední době pociťujeme zvýšený zájem o udržitelné a především nízkoenergetické bydlení. S ohledem na energetickou krizi a inflaci stále více lidí poptává úsporné domy, které jim do budoucna zajistí snížení provozních nákladů. Praktickým měřítkem těchto nemovitostí je certifikace BREEAM, hodnotící samozřejmě i řadu dalších kritérií,“ říká Roman Ehrentraut, jednatel UBM Development Czechia. Certifikované budovy jsou energeticky úspornější, než je běžný standard požadovaný českou legislativou. Mají zhruba o 30 % nižší spotřebu primární energie. Zároveň se také díky úsporným zařízením výrazně snižuje spotřeba vody, a to o cca 10 – 40 %.

Celosvětově uznávaná ekologická certifikace BREEAM není v České republice v oblasti bytové výstavby zcela běžná, postupně však o ni roste zájem. Podle oficiální databáze Green Book Live v ČR získalo finální certifikaci dosud šest dokončených projektů. Ve výstavbě k nim pak patří také rezidenční projekty od UBM Astrid Garden v Praze 7 a Arcus City v městské části Praha-Řeporyje.

Certifikace BREEAM je rozdělena do pěti úrovní: Pass, Good, Very good, Excellent a Outstanding, které se klasifikují procentuálně podle souhrnného skóre v jednotlivých kategoriích. Společnost UBM realizuje své rezidenční projekty minimálně na úrovni BREEAM Very good. „Při výstavbě třetí etapy Arcus City, což je náš pilotní projekt dřevostavby v České republice, jsme ale ambicióznější a cílíme na BREEAM Excellent. Bytové domy v rámci této etapy postavíme konkrétně jako kombinované dřevostavby s hlavními nosnými prvky z masivních dřevěných panelů. Veškeré služby spojené s certifikací nám zajišťuje firma Grinity, která má s certifikacemi, a to nejen v rezidenčním sektoru, dlouholeté zkušenosti,“ uvádí Tomáš Kurka, Cost Manager zodpovědný za udržitelnost a ekologické certifikace LEED a BREEAM ve společnosti UBM Development Czechia.

V případě novostaveb se hodnotí devět základních kategorií: management, zdraví a pohoda, energie, doprava, voda, materiály, odpad, využití půdy a ekologie a znečištění. Samostatnou desátou kategorii představuje inovace, jejímž cílem je motivace k nalezení a implementaci inovačních technologií, prvků či procesů nad rámec požadavků a hodnocení BREEAM přispívajících k celkové udržitelnosti budovy. „Co se týká náročnosti na splnění kritérií, vzhledem k aktuální dostupnosti na trhu představují materiály obtížnější oblast. Komplikovanější je také kategorie odpadů s ohledem na jejich třídění, recyklaci či znovuvyužití. Některá kritéria v souvislosti s využitím půdy a ekologie nebo doprava jsou zásadně ovlivněna umístěním stavby jako takové. Je proto důležité vždy dobře zvolit daný pozemek. U našich projektů se nám daří tato kritéria dobře naplňovat,“ vysvětluje Tomáš Kurka.

Ke konkrétním prvkům, které UBM ve svých projektech zavádí, Roman Ehrentraut říká: „Zaměřili jsme se mimo jiné na hospodaření s dešťovou vodou s využitím vsaků a retenčních opatření a využití dešťové vody k zálivce. Klademe důraz na zachování zelených ploch s lučními porosty a vysokou biodiverzitou díky lokálním druhů zeleně. Implementujeme zařízení pro možné snižování spotřeby pitné vody. Plánujeme také energeticky úsporná zařízení. Podporujeme rovněž elektromobilitu, sdílenou jízdu i cyklistiku. Na některých projektech instalujeme obnovitelné zdroje energie jako například hlubinné vrty nebo solární panely na střechy. Budoucí obyvatelé novostaveb od UBM se zpravidla mohou těšit na celkově kvalitnější vnitřní prostředí z hlediska akustiky či tepelné pohody, výbornou dopravní obslužnost a občanskou vybavenost v blízkém okolí.“

O certifikaci BREEAM:

Certifikace BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je komplexním nástrojem hodnocení celkové udržitelnosti budovy posuzující její environmentální, sociální a ekonomické aspekty a potenciální dopad na okolí. V rámci samotné výstavby je kladen důraz na dodržování zásad odpovědné výstavby, použití udržitelných a odolných materiálů, redukci tvorby odpadu a jeho následnou recyklaci či ochranu přírodních zdrojů.

Co se týká samotných budov, snahou je maximálně zvýšit vnitřní komfort pro budoucí uživatele, často zlepšením daných výkonnostních parametrů nad rámec legislativy. Součástí vnitřní pohody je zajištění výborných akustických poměrů, kvality vody, tepelného komfortu, ale i zajištění venkovních soukromých prostor pro relaxaci ke každé bytové jednotce rezidenční budovy či komplexu. Na konci výstavby je proveden také detailní termografický průzkum obálky budovy, který zajistí opravu případných tepelných mostů a eliminuje riziko kondenzace a vzniku plísní.

Vysoké nároky jsou rovněž kladeny na venkovní prostory, resp. lokalitu, ve které se budovy nacházejí. Zásadní je dobré dopravní napojení, kvalita sítě městské veřejné dopravy a zajištění bezpečného pěšího přístupu k nejbližšímu uzlu MHD a stavbám občanské vybavenosti. Mimo jiné je cílem i podpora alternativních druhů dopravy, které jsou v rámci projektu podporovány např. zavedením parkovacích míst pro sdílenou jízdu a instalací vhodných stojanů pro jízdní kola. V neposlední řadě je pak podmínkou výsadba pouze lokálních druhů zeleně, navýšení biodiverzity a ekologické hodnoty posuzovaného území včetně retenčních opatření.

BREEAM certifikát vydává instituce BRE se sídlem ve Velké Británii, která figuruje jako třetí nezávislá strana. Přehled certifikovaných budov a další detaily k certifikaci BREEAM jsou dostupné na online platformě GreenBookLive.com.

 

O společnosti UBM Development:

UBM Development je jedním z předních evropských developerů dřevostaveb. Strategicky se zaměřuje na dřevěné konstrukce, zelené budovy a chytré kanceláře v metropolích Vídeň, Mnichov, Frankfurt a Praha. Platinové hodnocení od agentury EcoVadis a ocenění „Prime Status“ od ratingové agentury ISS ESG jsou důkazem zaměření UBM na udržitelnost. UBM je na trhu již 150 let, projekty realizuje od akvizic, přes plánování, realizaci staveb až po jejich prodej. Akcie společnosti jsou kótovány na vídeňské burze, Prime Market of the Vienna Stock Exchange, v segmentu s nejvyššími požadavky na transparentnost.

O společnosti UBM Development Czechia s. r. o.:

Na českém trhu působí UBM od roku 1993. Společnost za 30 let zrealizovala několik desítek projektů napříč celou Českou republikou. Aktuálně UBM staví rezidenční komplex Arcus City v Praze 5 a rezidenční projekt Astrid Garden v Praze 7. Připravuje rezidenční projekt v Praze 5 naproti Smíchovskému nádraží. Mezi nejvýznamnější projekty se řadí realizace velkých územních celků, například multifunkční komplex Anděl City v Praze 5 na Smíchově, který na 25 000 m2 plochy zahrnuje byty, kanceláře, obchody, restaurace, multikino, dva hotely a velkou piazettu se vzrostlými stromy. Tímto projektem se UBM výrazně podílela na revitalizaci Smíchova, z něhož se stalo vyhledávané městské centrum. Mezi další významné reference v hlavním městě patří administrativní budova Darex na Václavském náměstí, administrativní budovu Astrid Offices v Praze 7, bytový komplex Rezidence Zvonařka, luxusní hotel Le Palais. Ve spolupráci se společností Crestyl zrealizovala UBM kancelářskou budovu Dock 01 a rezidenční projekt Neugraf v Praze 5. Mimopražské reference UBM zahrnují nákupní centrum Velký Špalíček v Brně či komplex pro rekreační bydlení Apartmány Medvědín ve Špindlerově Mlýně. V hotelovém segmentu zrekonstruovala původní Cukrovarnický palác v centru Prahy, na Senovážném náměstí, kde na počátku roku 2022 otevřel pětihvězdičkový lifestyle hotel Andaz Prague, provozovaný nadnárodním řetězcem luxusních hotelů Hyatt. S touto realizací UBM zvítězila v kategorii hotelů v prestižní tuzemské soutěži „Best of Realty – Nejlepší z realit 2022″. Hotel Andaz Prague uspěl rovněž v soutěži SBID International Design Awards 2022, ve které madridské studio Brime Robbins obdrželo nejlepší ocenění za interiérový design v kategorii „Hotelové pokoje a apartmá“. Rekonstrukce Cukrovarnického paláce byla oceněna v soutěžích CIJ Awards Czech Republic 2022, v kategoriích Best Architectural Development, Legacy Reconstruction, Design Fit-Out včetně ceny Grand Prix, v ThePrime Real Estate vyhrála v kategorii „Nejlepší interiérový design komerční nemovitosti“ a stala se rovněž absolutním vítězem soutěže Estate Awards 2022.

UBM Development Czechia realizuje developerské projekty v České republice a díky týmu architektů, stavebních inženýrů a projektantů poskytuje služby projekčních činností a řízení staveb v segmentu rezidenčního developmentu, obchodně administrativních staveb a hotelovém segmentu v České republice, Německu, Nizozemí a Rakousku.

 

Kontakty a spojení:

UBM Development Czechia

Alice Slámová

Tel.: +420 251 013 211

E-mail: alice.slamova@ubm-development.com

www.ubm-development.com/cs/

 

Crest Communications

Marcela Kukaňová

Tel.: +420 731 613 618

E-mail: marcela.kukanova@crestcom.cz

Tiskové středisko: www.crestcom.cz