o nas.

UBM Development jest notowanym na giełdzie w Wiedniu developerem. Naszym strategicznym celem są trzy klasy nieruchomości – mieszkaniowe, hotelowe i biurowe realizowane w największych metropoliach takich jak Wiedeń, Berlin, Monachium i Praga. Dzięki 145-letniemu doświadczeniu koncentrujemy się na naszej podstawowej wiedzy i umiejętności: rozwoju rynku nieruchomości. Działamy jako zintegrowany dostawca od etapu planowania po marketing nieruchomości. Spółka UBM jest notowana w głównym segmencie rynku Prime Market, co gwarantuje najwyższe standardy transparentności.

UBM gra w nowej lidze: nasz sukces opiera się na umiejętnościach i doświadczeniu prawie 370 pracowników, z których ponad połowa ma wykształcenie techniczne. Obecnie UBM rozwija projekty hotelowe z ponad 500 pokojami, budynki mieszkalne z 500 mieszkaniami i projekty biurowe o wartości około 200 mln EUR.
Spółka UBM jest notowana w głównym segmencie rynku  – wiedeńskiej giełdy od 2016 roku, co gwarantuje najwyższe standardy transparentności. Syndykat składający się z przemysłowców Ortnera i Straussa  jest właścicielem udziałów w wysokości około 39% jako główny akcjonariusz. Komitet Wykonawczy – rada ekspertów złożona z 20 menedżerów UBMu, zainwestował 5 mln EUR w akcje UBM.
Siedziba UBM Development AG znajduje się w Wiedniu. Wraz ze spółkami zależnymi, firma stworzyła efektywną grupę w Europie Środkowej. Silna integracja lokalna,  szeroka wiedza rynkowa wspierają szybką identyfikację trendów i wykorzystanie szans, które z kolei  zapewniają stały rozwój portfolio. Interdyscyplinarny zespół UBM opracowuje pomysły nowych projektów oraz innowacyjne koncepcje ich użytkowania.

Oferujemy pełny zakres usług  w ramach zintegrowanego podejścia do użytkownika, tak aby wszystkie niezbędne usługi otrzymał z tzw. ”jednej ręki” czyli: analizę rynku, realizację projektu, planowanie i zarządzanie projektem, finansowanie, wynajem i zarządzanie aktywami. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym towarzyszą tym procesom, od wstępnego pomysłu, aż po przekazanie obiektu najemcom lub inwestorowi końcowemu. Dzięki wiedzy oraz wspomnianym wszechstronnym umiejętnościom pokrywamy  zapotrzebowanie na wszystkie fazy realizacji nieruchomości.

Oprócz działalności deweloperskiej UBM działa również jako najemca hotelowy. Spółka zależna UBM hotels Management GmbH została założona w 2016 roku, aby połączyć know-how w zakresie zarządzania hotelami z działaniami związanymi z leasingiem hoteli UBM.

schemat organizacyjny.

Slider Bild

video (dostępne w języku angielskim)

With your consent we use YouTube to integrate videos on our website. Your data (especially IP address, current website URL, web client, as well as cookies of the provider) will be transmitted to Google Ireland Limited. Thereby, your data can also be processed in the USA. The USA do not have an adequate level of data protection and there is a risk that US authorities may gain access to your data.

You can withdraw your consent at any time with effect for the future. For further information please read our privacy notice.
Accept and activate YouTube

strategia.

ukierunkowanie.

Przekształcenie UBM w dewelopera (“Pure Play Developer“) wiąże się także w następstwie ze sprzedażą aktywów trwałych. “Pure Play Program“ (PPP) uruchomiony na początku 2018 roku ukierunkowany jest na wsparcie sprzedaży aktywów o łącznej wartości 170 milionów euro w okresie 18 miesięcy, a także na emisję funduszy związanych z inwestycjami w działalność deweloperską i / lub dalsza redukcję zadłużenia netto.

Nasze działania koncentrują się na rynku niemieckim, austriackim i polskim. Planowanie średnioterminowe wiąże się z około 50% inwestycji w Niemczech, 30% w Austrii i około 20% na innych rynkach, obejmuje trzy znaczące klasy aktywów: hotele, biura oraz budynki mieszkalne. Pracujemy również nad rozszerzeniem naszej pozycji wiodącego dewelopera hotelowego w Europie, jak i nad wzmocnieniem naszego profilu, jako dewelopera biurowego w branży cyfrowej XXI wieku oraz jako twórcy wysokiej jakości przestrzeni mieszkalnych.

minimalizacja ryzyka.

Minimalizacja ryzyka ma priorytetowe znaczenie w naszej działalności biznesowej, co znajduje odzwierciedlenie w kilku wymiarach: wykorzystujemy transakcje typu ‘forward sales’ lub ‘forward financing’, aby osiągnąć jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Realizujemy także strategię „asset-light” poprzez joint ventures, co pozwala na większą liczbę transakcji i prowadzi do szerszej dywersyfikacji portfela.

jakość & wydajność.

Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i wiedzą rynkową gwarantują najwyższe standardy jakości, co stanowi podstawę długotrwałej współpracy z naszymi klientami. Zrównoważony rozwój odgrywa istotna rolę w UBM, nasze decyzje bowiem wpływają na budowanie obszarów życia i pracy na dziesięciolecia.

Z operacyjnego punktu widzenia, najwyższa jakość i wydajność to jedne z naszych priorytetów. Program efektywności ‘Next Level’ obejmuje przegląd wszelkich kluczowych procesów oraz procesów wsparcia, bazujących na jasno zdefiniowanych wymogach jakości, a także określonych, wiążących dla całej grupy UBM definicjach. Zostało to uzupełnione zinstytucjonalizowaną zasadą 360 °. Każda faza projektu obejmuje ocenę opartą na ekspertyzie UBM, a także wskazanie czynników sukcesu odpowiednich dla danego etapu.

wizja.

Wspólny cel, praca zespołowa i poczucie identyfikacji z firmą decydują o sukcesie. Dlatego właśnie wszyscy dążymy do realizacji tej samej wizji: jeden cel. jeden zespól. jedna firma.

jeden cel.

Wzrost wartości firmy – w oparciu o cenę akcji określiliśmy jako nasz wspólny cel, który to nie tylko chroni naszą niezależność przedsiębiorczą na rynku, ale stanowi także istotną wartość dla naszych interesariuszy. W konsekwencji następuje miedzy innymi ułatwienie pozyskania środków na rynku kapitałowym, a to z kolei pozwala nam zdobywać jeszcze ambitniejsze projekty, które wymagają wysokich standardów kredytowych. To sprawia, że UBM jest wiarygodnym partnerem dla inwestorów, wykonawców i dostawców, a zarazem rzetelnym i atrakcyjnym pracodawcą.

jeden zespól.

Jeden zespól oznacza, że wszyscy zmierzamy razem w tym samym kierunku. Pierwszym krokiem było ustanowienie w 2016 roku Komitetu Wykonawczego, w skład którego wchodzi 20 największych menedżerów UBM. Ten transgraniczny, interdyscyplinarny organ zarządzający ponosi odpowiedzialność za UBM jako grupę korporacyjną. Drugi krok polega na wdrożeniu środków mających na celu wzmocnienie komunikacji i współpracy w całej Grupie. W ten sposób możemy działać na podstawie synergii i uczyć się od siebie nawzajem na podstawie przykładów najlepszej praktyki. Taka złożona wiedza wpływa znacząco na naszą przewagę na tle konkurencji.

jedna firma.

Nasza wspólna tożsamość została także podkreślona w 2018 r. poprzez zmianę nazw naszych filii. Marka UBM Development oznacza teraz wszystkie nasze firmy na naszych rynkach. Ta jednolita nazwa wysyła jasny sygnał i koncentruje się na rozwoju nieruchomości. W przyszłości każdy z naszych projektów – czy to w Niemczech, Austrii, Polsce, czy w innym kraju – będzie kojarzony nie tylko z wysoką jakością, ale również jedną marką. Dzięki owej jedności tworzymy siłę, która ma potencjał do największej transformacji w historii naszej firmy.

trwały rozwój.

Zrównoważone zarządzanie i nasza pozycja wiarygodnego, długoterminowego partnera dla wszystkich grup interesariuszy odgrywa ważną rolę w UBM. Włączenie aspektów społecznych i ekologicznych do każdej z podejmowanych przez nas decyzji jest logiczną i oczywistą częścią naszych procesów. Zrównoważony rozwój w sensie ekologicznym jest dla nas kluczowy, ponieważ nasze dzisiejsze działania tworzą obszary życia i pracy przyszłości. Jesteśmy świadomi tej ogromnej odpowiedzialności i staramy się umocnić zaangażowanie w ekologiczny i kompleksowy rozwój naszych projektów. Licznie uzyskane nagrody pokazują, że jesteśmy na właściwym kursie – w ciągu ostatnich dwóch lat otrzymaliśmy 15 certyfikatów zrównoważonego rozwoju.

Aby umocnić strategie zrównoważonego rozwoju w firmie, pod koniec 2017 roku założyliśmy także grupę ‘Green Building’. Stanowi ona źródło UBM do wewnętrznego zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu funkcjonowania firmy. Raport do pobrania dostępny tutaj.

komitet wykonawczy.

Komitet Wykonawczy, jako rozbudowany organ zarządzający, odpowiada za UBM jako grupa korporacyjna. Składa się z 20 członków: trzech członków zarządu i 17 menedżerów z głównych rynków i działów. Organ ten zbiera się co ok. sześć tygodni w celu koordynacji priorytetowych kwestii i wymiany informacji na temat bieżących wydarzeń. Komitet Wykonawczy zainwestował około 5 mln EUR w akcje UBM, a najwyżsi menedżerowie uczestniczą w 5% w przyszłym wzroście wartości akcji poprzez opcje.

Thomas G. Winkler, CEO

Thomas G. Winkler urodził się w Salzburgu w Austrii w 1963 r. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Salzburgu w 1985 r. Otrzymał tytuł magistra prawa (LL.M.) na Uniwersytecie w Kapsztadzie w RPA, w 1987 r. Rozpoczął karierę zawodową w Erste Bank AG (dawniej Girozentrale), a po wypełnieniu funkcji z Maculan Holding AG i Magna (Europe) Holding AG dołączył do Deutsche Telekom AG w Bonn jako Head of Investor Relations w 1998 r. W 2001 r. został powołany do zarządu T-Mobile International AG & Co. KG, gdzie był odpowiedzialny za finanse. Po dalszych funkcjach, m.in. jako Dyrektor Finansowy Lenzing AG oraz działalności w Radzie Nadzorczej ÖIAG i Bashneft JSOC w Rosji, Pan Winkler został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu UBM Development AG 1 czerwca 2016 r. Jako CEO odpowiedzialny za strategię, Investor Relations & Communications, transakcje i badania rynku, kwestie prawne i zgodności z przepisami, zasoby ludzkie oraz fuzje i przejęcia.

Martin Löcker, COO

Martin Löcker urodził się w Leoben w Austrii w 1976 r. W 2000 roku ukończył inżynierię przemysłową i budownictwo na Politechnice w Graz, a w 2005 studia podyplomowe z zakresu ekonomii nieruchomości w European Business School w Monachium. W 2001 roku dołączył do Grupy PORR i UBM AG, gdzie był odpowiedzialny za projekty w Austrii, Francji i Niemczech. Od 2007 r. Pełnił funkcje kierownicze w UBM AG i jej spółce zależnej Münchner Grund, a od 1 marca 2009 r. jest członkiem zarządu. Martin Löcker jest odpowiedzialny za controlling nowych projektów oraz projektów operacyjnych, Business Development Austria, kompetencje techniczne, Green Building, CSR & bezpieczeństwo pracy, zarządzanie jakością i zintegrowane systemy zarządzania.

Patric Thate, CFO

Patric Thate urodził się w Bergisch Gladbach w Niemczech w 1973 roku. Po ukończeniu studiów ekonomicznych na uniwersytetach w Wuppertalu i Nottingham, w 1999 roku rozpoczął karierę zawodową w Deutsche Telekom w Bonn, gdzie zajmował finansowe stanowiska kierownicze do końca 2010 roku. Następnie pełnił funkcję wiceprezesa ds. Globalnego Finansowania w Lenzing AG w Austrii do 2015 roku, odpowiadając za cały dział finansowy. Pan Thate odegrał także kluczową rolę w dużych międzynarodowych transakcjach na rynku kapitałowym, w tym w Re-IPO Lenzing AG. Na swym ostatnim stanowisku Patric Thate pełnił funkcję szefa finansów i członka Komitetu Wykonawczego UBM Development AG. Został powołany na stanowisko dyrektora finansowego UBM 1 lipca 2017 r.- jest odpowiedzialny za controlling i sprawozdawczość finansowa, księgowość i konsolidację, a także Treasury, podatki, IT i ubezpieczenia.

Franz Biermayer
Treasury & Finance Franz Biermayer
Gerald Beck
Dyrektor zarządzający Austria Gerald Beck
Helmut Berghöfer
Dyrektor zarządzający w Czechach Helmut Berghöfer
Werner Huber
Glowny Dyrektor zarządzający w Niemczech Werner Huber
Rolf Hübner
Dyrektor Zarządzający Hotele Rolf Hübner
Leszek Kordyl
Dyrektor zarządzający w Polsce Leszek Kordyl
Petr Mac
Dyrektor zarządzający w Czechach Petr Mac
Ralf Mikolasch
Prawo i Compliance Ralf Mikolasch
Franz Panwinkler
Dyrektor zarządzający Austria Franz Panwinkler
Franz Sonnberger
Controlling Franz Sonnberger
Andreas Thamm
Glowny Dyrektor zarządzający w Niemczech Andreas Thamm
Anna Vay
Investor Rel. & Corp. Communications Anna Vay
Sebastian Vetter
Dyrektor zarządzający w Polsce Sebastian Vetter
Josef Wiedermann
Dyrektor zarządzający w Czechach Josef Wiedermann
Peter Wöckinger
Zarządzanie techniczne Peter Wöckinger
Andreas Zangenfeind
Transakcje Andreas Zangenfeind

historia.

1873-1898

UBM powstalo 3 marca 1873 roku jako Union-Baumaterialien-Gesellschaft. Firma prowadziła wówczas działalność w zakresie pozyskiwania i eksploatacji cegielni i kamieniołomów. Pierwsza oferta publiczna UBM miała miejsce 10 kwietnia 1873 roku. Pomimo światowego kryzysu gospodarczego firma koncentruje się na ekspansji w latach 80. XIX wieku i nabywa liczne cegielnie, aby stać się drugim co do wielkości producentem cegieł w monarchii austriackiej.

1899-1924

Na początku XX wieku UBM posiada 30% udziałów w wiedeńskim kartelu. PORR nabywa udziały w Union-Baumaterialien-Gesellschaft. Wysoka inflacja na początku lat dwudziestych XX wieku prowadzi do rozszerzenia modelu biznesowego: w 1921 r. UBM wraz z Allgemeine Österreichische Baugesellschaft współtworzy wiele przedsiębiorstw budownictwa mieszkaniowego.

1925-1950

W związku ze wspólnym projektem na paryskim rynku nieruchomości, pod koniec lat dwudziestych UBM i PORR tworzą konsorcjum. UBM przezwycięża globalny kryzys gospodarczy dzięki  wczesnemu skoncentrowaniu działań na rynku nieruchomości.

1950-1990

Od tego czasu UBM zajmuje nową pozycję, opuszczając pierwotną strefę biznesową Union-Baumaterialien-Gesellschaft. W latach pięćdziesiątych firma organizuje swoją działalność w przeważającej mierze wokół rozwoju projektów, koncentrując się na Austrii i Wiedniu.

1991-2015

Po upadku żelaznej kurtyny UBM wchodzi na rynek czeski i polski, a kilka lat później działa również przy projektach w Niemczech, Francji i Holandii. W 2000 r. Klaus Ortner kupuje pierwsze udziały w UBM. Pojawienie się Grupy Strauss prowadzi do utworzenia konsorcjum przez przemysłowców Ortnera i Straussa w 2014 r. Konsorcjum nabywa większościowy udział w PORR i oddziela działalność budowlaną i nieruchomościową, przy czym jednocześnie firmy deweloperskie zostają połączone. Podwyższenie kapitału wiosną 2015 r. powoduje wzrost liczby akcji o ponad 60%. Udział PORR – spadający wówczas poniżej 1% – obecnie całkowicie już nie występuje.

2016-2020

Thomas G. Winkler zostaje w 2016 roku powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego / Dyrektora Finansowego. Udział UBM przenosi się do segmentu ‘Prime Market’ na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Rok później zarząd zostaje zreorganizowany zgodnie z obowiązującymi funkcjami – Thomasem G. Winkler na stanowisku dyrektora generalnego, Martin Löcker jako dyrektor operacyjny i Patric Thate w funkcji dyrektora finansowego. W 2018 r. UBM świętuje 145-lecie działalności i dokonuje rebrandingu – wszystkie spółki zależne funkcjonują obecnie pod wspólną marką: UBM Development.