o nas.

UBM Development jest jednym z wiodących europejskich deweloperów w obszarze budownictwa drewnianego. Koncentruje się przede wszystkim na budownictwie drewnianym, zielonym budownictwie i „inteligentnych” biurach w dużych miastach, takich jak Wiedeń, Monachium, Frankfurt czy Praga. Platynowa ocena EcoVadis i Prime Status od ISS ESG potwierdzają konsekwentne ukierunkowanie na zrównoważony rozwój. Dzięki 150 – letniemu doświadczeniu, UBM oferuje wszystkie usługi deweloperskie począwszy od planowania po marketing.

UBM gra w nowej lidze: nasz sukces opiera się na umiejętnościach i doświadczeniu prawie 370 pracowników, z których ponad połowa ma wykształcenie techniczne. Obecnie UBM rozwija projekty hotelowe z ponad 500 pokojami, budynki mieszkalne z 500 mieszkaniami i projekty biurowe o wartości około 200 mln EUR.
Spółka UBM jest notowana w głównym segmencie rynku  – wiedeńskiej giełdy od 2016 roku, co gwarantuje najwyższe standardy transparentności. Syndykat składający się z przemysłowców Ortnera i Straussa  jest właścicielem udziałów w wysokości około 39% jako główny akcjonariusz. Komitet Wykonawczy – rada ekspertów złożona z 20 menedżerów UBMu, zainwestował 5 mln EUR w akcje UBM.
Siedziba UBM Development AG znajduje się w Wiedniu. Wraz ze spółkami zależnymi, firma stworzyła efektywną grupę w Europie Środkowej. Silna integracja lokalna,  szeroka wiedza rynkowa wspierają szybką identyfikację trendów i wykorzystanie szans, które z kolei  zapewniają stały rozwój portfolio. Interdyscyplinarny zespół UBM opracowuje pomysły nowych projektów oraz innowacyjne koncepcje ich użytkowania.

Oferujemy pełny zakres usług  w ramach zintegrowanego podejścia do użytkownika, tak aby wszystkie niezbędne usługi otrzymał z tzw. ”jednej ręki” czyli: analizę rynku, realizację projektu, planowanie i zarządzanie projektem, finansowanie, wynajem i zarządzanie aktywami. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym towarzyszą tym procesom, od wstępnego pomysłu, aż po przekazanie obiektu najemcom lub inwestorowi końcowemu. Dzięki wiedzy oraz wspomnianym wszechstronnym umiejętnościom pokrywamy  zapotrzebowanie na wszystkie fazy realizacji nieruchomości.

Oprócz działalności deweloperskiej UBM działa również jako najemca hotelowy. Spółka zależna UBM hotels Management GmbH została założona w 2016 roku, aby połączyć know-how w zakresie zarządzania hotelami z działaniami związanymi z leasingiem hoteli UBM.

schemat organizacyjny.

Slider Bild

video (dostępne w języku angielskim)

With your consent we use YouTube to integrate videos on our website. Your data (especially IP address, current website URL, web client, as well as cookies of the provider) will be transmitted to Google Ireland Limited. Thereby, your data can also be processed in the USA. The USA do not have an adequate level of data protection and there is a risk that US authorities may gain access to your data without your knowledge or proper legal protection.

You can withdraw your consent at any time with effect for the future. For further information please read our privacy notice.
Accept and activate YouTube (incl transmission to the USA)

strategia.

ukierunkowanie.

Przekształcenie UBM w dewelopera (“Pure Play Developer“) wiąże się także w następstwie ze sprzedażą aktywów trwałych. “Pure Play Program“ (PPP) uruchomiony na początku 2018 roku ukierunkowany jest na wsparcie sprzedaży aktywów o łącznej wartości 170 milionów euro w okresie 18 miesięcy, a także na emisję funduszy związanych z inwestycjami w działalność deweloperską i / lub dalsza redukcję zadłużenia netto.

Nasze działania koncentrują się na rynku niemieckim, austriackim i polskim. Planowanie średnioterminowe wiąże się z około 50% inwestycji w Niemczech, 30% w Austrii i około 20% na innych rynkach, obejmuje trzy znaczące klasy aktywów: hotele, biura oraz budynki mieszkalne. Pracujemy również nad rozszerzeniem naszej pozycji wiodącego dewelopera hotelowego w Europie, jak i nad wzmocnieniem naszego profilu, jako dewelopera biurowego w branży cyfrowej XXI wieku oraz jako twórcy wysokiej jakości przestrzeni mieszkalnych.

minimalizacja ryzyka.

Minimalizacja ryzyka ma priorytetowe znaczenie w naszej działalności biznesowej, co znajduje odzwierciedlenie w kilku wymiarach: wykorzystujemy transakcje typu ‘forward sales’ lub ‘forward financing’, aby osiągnąć jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Realizujemy także strategię „asset-light” poprzez joint ventures, co pozwala na większą liczbę transakcji i prowadzi do szerszej dywersyfikacji portfela.

jakość & wydajność.

Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i wiedzą rynkową gwarantują najwyższe standardy jakości, co stanowi podstawę długotrwałej współpracy z naszymi klientami. Zrównoważony rozwój odgrywa istotna rolę w UBM, nasze decyzje bowiem wpływają na budowanie obszarów życia i pracy na dziesięciolecia.

Z operacyjnego punktu widzenia, najwyższa jakość i wydajność to jedne z naszych priorytetów. Program efektywności ‘Next Level’ obejmuje przegląd wszelkich kluczowych procesów oraz procesów wsparcia, bazujących na jasno zdefiniowanych wymogach jakości, a także określonych, wiążących dla całej grupy UBM definicjach. Zostało to uzupełnione zinstytucjonalizowaną zasadą 360 °. Każda faza projektu obejmuje ocenę opartą na ekspertyzie UBM, a także wskazanie czynników sukcesu odpowiednich dla danego etapu.

wizja.

Wspólny cel, praca zespołowa i poczucie identyfikacji z firmą decydują o sukcesie. Dlatego właśnie wszyscy dążymy do realizacji tej samej wizji: jeden cel. jeden zespól. jedna firma.

jeden cel.

Wzrost wartości firmy – w oparciu o cenę akcji określiliśmy jako nasz wspólny cel, który to nie tylko chroni naszą niezależność przedsiębiorczą na rynku, ale stanowi także istotną wartość dla naszych interesariuszy. W konsekwencji następuje miedzy innymi ułatwienie pozyskania środków na rynku kapitałowym, a to z kolei pozwala nam zdobywać jeszcze ambitniejsze projekty, które wymagają wysokich standardów kredytowych. To sprawia, że UBM jest wiarygodnym partnerem dla inwestorów, wykonawców i dostawców, a zarazem rzetelnym i atrakcyjnym pracodawcą.

jeden zespól.

Jeden zespól oznacza, że wszyscy zmierzamy razem w tym samym kierunku. Pierwszym krokiem było ustanowienie w 2016 roku Komitetu Wykonawczego, w skład którego wchodzi 20 największych menedżerów UBM. Ten transgraniczny, interdyscyplinarny organ zarządzający ponosi odpowiedzialność za UBM jako grupę korporacyjną. Drugi krok polega na wdrożeniu środków mających na celu wzmocnienie komunikacji i współpracy w całej Grupie. W ten sposób możemy działać na podstawie synergii i uczyć się od siebie nawzajem na podstawie przykładów najlepszej praktyki. Taka złożona wiedza wpływa znacząco na naszą przewagę na tle konkurencji.

jedna firma.

Nasza wspólna tożsamość została także podkreślona w 2018 r. poprzez zmianę nazw naszych filii. Marka UBM Development oznacza teraz wszystkie nasze firmy na naszych rynkach. Ta jednolita nazwa wysyła jasny sygnał i koncentruje się na rozwoju nieruchomości. W przyszłości każdy z naszych projektów – czy to w Niemczech, Austrii, Polsce, czy w innym kraju – będzie kojarzony nie tylko z wysoką jakością, ale również jedną marką. Dzięki owej jedności tworzymy siłę, która ma potencjał do największej transformacji w historii naszej firmy.

komitet wykonawczy.

Komitet Wykonawczy, jako rozbudowany organ zarządzający, odpowiada za UBM jako grupa korporacyjna. Składa się z 22 członków: cztery członków zarządu i 18 menedżerów z głównych rynków i działów. Organ ten zbiera się co ok. sześć tygodni w celu koordynacji priorytetowych kwestii i wymiany informacji na temat bieżących wydarzeń. Komitet Wykonawczy zainwestował około 5 mln EUR w akcje UBM, a najwyżsi menedżerowie uczestniczą w 5% w przyszłym wzroście wartości akcji poprzez opcje.

Thomas G. Winkler, CEO

Thomas G. Winkler urodził się w Salzburgu w Austrii w 1963 r. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Salzburgu w 1985 r. Otrzymał tytuł magistra prawa (LL.M.) na Uniwersytecie w Kapsztadzie w RPA, w 1987 r. Rozpoczął karierę zawodową w Erste Bank AG (dawniej Girozentrale), a po wypełnieniu funkcji z Maculan Holding AG i Magna (Europe) Holding AG dołączył do Deutsche Telekom AG w Bonn jako Head of Investor Relations w 1998 r. W 2001 r. został powołany do zarządu T-Mobile International AG & Co. KG, gdzie był odpowiedzialny za finanse. Po dalszych funkcjach, m.in. jako Dyrektor Finansowy Lenzing AG oraz działalności w Radzie Nadzorczej ÖIAG i Bashneft JSOC w Rosji, Pan Winkler został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu UBM Development AG 1 czerwca 2016 r. Jako CEO odpowiedzialny za strategię, Investor Relations & Communications, transakcje i badania rynku, kwestie prawne i zgodności z przepisami, zasoby ludzkie oraz fuzje i przejęcia.

Patric Thate, CFO

Patric Thate urodził się w Bergisch Gladbach w Niemczech w 1973 roku. Po ukończeniu studiów ekonomicznych na uniwersytetach w Wuppertalu i Nottingham, w 1999 roku rozpoczął karierę zawodową w Deutsche Telekom w Bonn, gdzie zajmował finansowe stanowiska kierownicze do końca 2010 roku. Następnie pełnił funkcję wiceprezesa ds. Globalnego Finansowania w Lenzing AG w Austrii do 2015 roku, odpowiadając za cały dział finansowy. Pan Thate odegrał także kluczową rolę w dużych międzynarodowych transakcjach na rynku kapitałowym, w tym w Re-IPO Lenzing AG. Na swym ostatnim stanowisku Patric Thate pełnił funkcję szefa finansów i członka Komitetu Wykonawczego UBM Development AG. Został powołany na stanowisko dyrektora finansowego UBM 1 lipca 2017 r.- jest odpowiedzialny za controlling i sprawozdawczość finansowa, księgowość i konsolidację, a także Treasury, podatki, IT i ubezpieczenia.

Martina Maly, COO

Martina Maly-Gärtner, MRICS, dołączyła do zarządu UBM Development AG, jako dyrektor operacyjny od 1 września 2021 roku.
Jako dyrektor operacyjny od 2018 roku była odpowiedzialna za rozwój portfolio hoteli oraz rozwój strategii Arabella Hospitality z siedzibą w Niemczech. Wcześniej przez 8 lat kierowała firmą Michaeler & Partner w Wiedniu, zajmującą się doradztwem turystycznym i rozwojem hoteli na terenie Europy. Ponadto Maly-Gärtner ma 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym hotelami w: Ameryce, na Bliskim wschodzie, oraz Europie  – w uznanych sieciach hotelowych.

Peter Schaller, CTO

Peter Schaller studiował inżynierię przemysłową na wydziale Budownictwo, na Uniwersytecie Technicznym w Grazu. Jest uznanym ekspertem w tym zakresie. Nim trafił do UBM Development  kierował projektami PORR w Grazu.  Doświadczenie zawodowe rozwijał między innymi w projektach na terenie  Polski, Czech, Słowenii i Niemiec. Peter Schaller od 2007 r. zajmował stanowiska kierownicze w PORR w Styrii. Jest członkiem Federacji Przemysłu Austriackiego (iv) w Styrii,  jest także członkiem zarządu Forum Gospodarczego Menedżerów (WdF) i wiceprezesem SK STURM GRAZ. Peter Schaller został mianowany CTO w UBM Development AG w listopadzie 2023 r., oraz został członkiem zarządu.

executive committee.

David Christmann
Glowny Dyrektor zarządzający w Niemczech David Christmann
Bernhard Egert
Dyrektor ds. konstrukcji drewnianych i zrównoważonego budownictwa Bernhard Egert
Leszek Kordyl – absolwent warszawskiej SGH na wydziale Handlu Zagranicznego, od lat związany z branżą nieruchomościową. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w 1993 roku od pracy w Price Waterhouse. Kolejne kroki w karierze zawsze łączyły go z uznanymi, międzynarodowymi firmami, takimi jak AIG/Lincoln, CBRE GI czy Multi Corporation, w których pełnił funkcje związane z zarządzaniem finansami, transakcjami oraz rozwojem projektów. Ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe, umiejętność budowania i zarządzania zespołami księgowych, analityków, liczne, duże projekty z branży nieruchomości komercyjnych, które prowadził sprawiły, że od października 2020 roku pełni rolę Dyrektora Zarządzającego ds. Finansów w UBM Development Polska.
Leszek Kordyl
Dyrektor zarządzający w Polsce Leszek Kordyl
alf Mikolasch urodził się w Grazu w Austrii w 1971 r. Po ukończeniu studiów prawniczych w 1999 r na Uniwersytecie w Grazu rozpoczął karierę audytorską w wiedeńskim PWC . Od 2001 r. pracował w 3 kancelariach prawniczych w Grazu i Wiedniu, zdając w tym okresie egzamin adwokacki. W 2006 roku porzucił praktykę prawniczą i dołączył do Immoaustria, spółki zależnej Immofinanz AG, jako wewnętrzny radca prawny. W 2008 roku został Dyrektorem Departamentu Prawnego Immoaustria, a w 2010 roku dołączył do spółki macierzystej Immofinanz AG, jako Senior Counsel and Compliance Officer. W 2012 r przeniósł się do STRAUSS & PARTNER, gdzie prowadził dział prawny. W ramach połączenia STRAUSS & PARTNER i UBM Development AG na początku 2015 r - objął funkcję Senior Counsel and Compliance Officer w UBM, a we wrześniu tego roku również stanowisko Dyrektora Działu Prawnego.
Ralf Mikolasch
Prawo i Compliance Ralf Mikolasch
Franz Panwinkler urodził się w 1966 roku w St. Pölten w Austrii. W 1990 roku ukończył studia na kierunku Administracja Biznesowa na Uniwersytecie Ekonomicznym i Administracji Biznesu w Wiedniu, a w 2000 roku zdał egzamin na „powiernika nieruchomościowego“. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako asystent dyrektora finansowego w Maculan Holding AG, gdzie w 1995 r. był zaangażowany w proces restrukturyzacji i reorganizacji firmy. Przez kolejne dwa lata (1996 – 1998) pełnił funkcję dyrektora finansowego w ERA -BAU. Przed dołączeniem do UBM Development był partnerem zarządzających w GEWO Bauträger GmbH. Od maja 2019 r Franz Panwinkler jest Dyrektorem Zarządzającym ds. Handlowych w UBM Development Österreich GmbH.
Franz Panwinkler
Dyrektor zarządzający Austria Franz Panwinkler
Daniel Pfister
Glowny Dyrektor zarządzający w Niemczech Daniel Pfister
Christoph Rainer urodził się w Villach w 1991 roku. Po uzyskaniu tytułu licencjata na Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu w Wiedniu pracował dla KPMG w Wiedniu i Austriackiej Komisji Handlu w Los Angeles. Tytuł magistra uzyskał w IE Business School w Madrycie. Po powrocie do Austrii rozpoczął karierę w dziale finansowym Red Bull. W 2019 roku dołączył do UBM Development AG jako asystent wykonawczy dyrektora generalnego i dyrektora finansowego, pozostał na tym stanowisku przez około 2 lata. W 2021 roku awansował na stanowisko dyrektora Relacji Inwestorskich.
Christoph Rainer
Investor Relations Christoph Rainer
Franz Sonnberger urodził się w Klagenfurcie w 1991 r. Po uzyskaniu tytułu licencjata na Uniwersytecie Ekonomii i Administracji Biznesu w Wiedniu oraz magistra na Uniwersytecie w Aberdeen, które ukończył z wyróżnieniem, rozpoczął karierę w doradztwie transakcyjnym w MP Corporate Finance, gdzie wspierał przedsiębiorstwa w transakcjach M&A (transgranicznych). W 2018 roku dołączył do UBM Development AG jako asystent wykonawczy dyrektora finansowego i pozostał na tym stanowisku przez rok. W 2019 roku awansował na stanowisko Head of Group Controlling i do dziś odpowiada za plan finansowy grupy i przygotowywanie raportów dla różnych komitetów, a także doradza dyrektorowi finansowemu.
Franz Sonnberger
Controlling Franz Sonnberger
Sebastian Vetter - absolwent Technical College na wydziale Construction and Environmental Technologies. Zaraz po ukończeniu studiów w 1994 roku rozpoczął pracę w strukturach PORR AG. Od tego czasu związany z branżą budowlano – nieruchomościową. Jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie prowadzenia i realizacji dużych projektów. W trakcie pracy dla PORR AG zrealizował między innymi takie projekty, jak Stary Browar w Poznaniu, budynek biurowy wydawnictwa AGORA w Warszawie, czy jeden z bardziej rozpoznawalnych warszawskich hoteli - Hotel Sheraton. Od 2006 roku związany z UBM Development Polska, w którym pełni rolę dyrektora zarządzającego. Odpowiada za rozwój projektów, zarządzanie techniczne oraz zarządzanie jakością. W ciągu 14 lat zrealizował takie projekty biurowe jak Poleczki Park (jeden z największych projektów biurowych w Europie Środkowowschodniej), Pegaz, Kotlarska 11 oraz hotelowe Hotel Holiday Inn „Granary” w Gdańsku, czy designerski, łódzki Andel’s.
Sebastian Vetter
Dyrektor zarządzający w Polsce Sebastian Vetter
Josef Wiedermann urodził się w czeskiej Pradze w 1974 r. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze i studiach na niemieckim Uniwersytecie Otto-Friedricha w Bambergu rozpoczął pracę w niemieckiej firmie ECE z siedzibą w Hamburgu. Przez ponad 15 lat zajmował różne stanowiska kierownicze, odpowiadając za ekspansję firmy w regionie Europy Środkowej. W 2016 r założył własną firmę doradczą JWC. Od 1 marca 2020 r. Jest członkiem zarządu UBM Development Czechia oraz Komitetu Wykonawczego UBM AG. Zajmuje się zakupami, rozwojem, marketingiem i sprzedażą projektów UBM w Czechach.
Josef Wiedermann
Dyrektor zarządzający w Czechach Josef Wiedermann
Andreas Zangenfeind
Transakcje Andreas Zangenfeind

historia.

1873-1898

UBM powstalo 3 marca 1873 roku jako Union-Baumaterialien-Gesellschaft. Firma prowadziła wówczas działalność w zakresie pozyskiwania i eksploatacji cegielni i kamieniołomów. Pierwsza oferta publiczna UBM miała miejsce 10 kwietnia 1873 roku. Pomimo światowego kryzysu gospodarczego firma koncentruje się na ekspansji w latach 80. XIX wieku i nabywa liczne cegielnie, aby stać się drugim co do wielkości producentem cegieł w monarchii austriackiej.

1899-1924

Na początku XX wieku UBM posiada 30% udziałów w wiedeńskim kartelu. PORR nabywa udziały w Union-Baumaterialien-Gesellschaft. Wysoka inflacja na początku lat dwudziestych XX wieku prowadzi do rozszerzenia modelu biznesowego: w 1921 r. UBM wraz z Allgemeine Österreichische Baugesellschaft współtworzy wiele przedsiębiorstw budownictwa mieszkaniowego.

1925-1950

W związku ze wspólnym projektem na paryskim rynku nieruchomości, pod koniec lat dwudziestych UBM i PORR tworzą konsorcjum. UBM przezwycięża globalny kryzys gospodarczy dzięki  wczesnemu skoncentrowaniu działań na rynku nieruchomości.

1950-1990

Od tego czasu UBM zajmuje nową pozycję, opuszczając pierwotną strefę biznesową Union-Baumaterialien-Gesellschaft. W latach pięćdziesiątych firma organizuje swoją działalność w przeważającej mierze wokół rozwoju projektów, koncentrując się na Austrii i Wiedniu.

1991-2015

Po upadku żelaznej kurtyny UBM wchodzi na rynek czeski i polski, a kilka lat później działa również przy projektach w Niemczech, Francji i Holandii. W 2000 r. Klaus Ortner kupuje pierwsze udziały w UBM. Pojawienie się Grupy Strauss prowadzi do utworzenia konsorcjum przez przemysłowców Ortnera i Straussa w 2014 r. Konsorcjum nabywa większościowy udział w PORR i oddziela działalność budowlaną i nieruchomościową, przy czym jednocześnie firmy deweloperskie zostają połączone. Podwyższenie kapitału wiosną 2015 r. powoduje wzrost liczby akcji o ponad 60%. Udział PORR – spadający wówczas poniżej 1% – obecnie całkowicie już nie występuje.

2016-2021

Thomas G. Winkler zostaje w 2016 roku powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego / Dyrektora Finansowego. Udział UBM przenosi się do segmentu ‘Prime Market’ na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Rok później zarząd zostaje zreorganizowany zgodnie z obowiązującymi funkcjami – Thomasem G. Winkler na stanowisku dyrektora generalnego, Martin Löcker jako dyrektor operacyjny i Patric Thate w funkcji dyrektora finansowego. W 2018 r. UBM świętuje 145-lecie działalności i dokonuje rebrandingu – wszystkie spółki zależne funkcjonują obecnie pod wspólną marką: UBM Development.