o nás.

UBM Development je jedním z předních evropských developerů dřevostaveb. Strategicky se zaměřuje na dřevěné konstrukce, zelené budovy a chytré kanceláře v metropolích Vídeň, Mnichov, Frankfurt a Praha. Platinové hodnocení od agentury EcoVadis a ocenění „Prime Status“ od ratingové agentury ISS ESG jsou důkazem zaměření UBM na udržitelnost. UBM je na trhu již 150 let, projekty realizuje od akvizic, přes plánování, realizaci staveb až po jejich prodej.  Akcie společnosti jsou kótovány na vídeňské burze, Prime Market of the Vienna Stock Exchange, v segmentu s nejvyššími požadavky na transparentnost.

Od roku 2016 jsou akcie společnosti UBM zapsány v segmentu Prime Market Vídeňské burzy, čímž je zajištěna maximální transparentnost. Průmyslový syndikát Ortner a Strauss je klíčovým akcionářem s cca 39%. Výkonný výbor (executive committee), rozšířené řídící grémium sestávající z 20 vrcholových managerů společnosti, investoval do akcií UBM 5 mil. €.

Hlavní sídlo společnosti UBM Development AG se nachází ve Vídni. Spolu se svými dceřinými společnostmi vytvořila UBM účinnou síť ve střední Evropě.  Silná místní integrace a rozsáhlá odborná znalost trhu podporuje včasnou indentifikaci a využití tržních příležitostí, s cílem efektivně plánovat budoucí projekty. S vlastním týmem profesionálů napříč obory rozvíjíme podobu nových projektů, inovativní koncepci jejich užívání či spojujeme různé zájmy a uživatele. Nabízíme tak kompletní spektrum služeb potřebných k ucelenému rozvoji: analýzu trhu, vypracování projektu, plánování a projektový management, financování, pronájem a správu budov. Specialisté s dlouholetými profesními zkušenostmi jsou účastni procesu od prvních projektových nápadů až po předání nájemníkovi nebo konečnému investorovi.  Toto know-how nám umožňuje pokrýt všechny fáze developmentu nemovitostí ve vlastní společnosti.

Vedle rozvoje nemovitostí a realit vystupuje UBM také jako nájemce hotelů.  Aby se sdružilo operativní know-how v oblasti hotelového managementu a sjednotily všechny najaté hotelové provozovny pod jednu střechu, byla v roce 2016 založena dceřiná společnost UBM Hotels Management GmbH.

organigram.

Slider Bild

imagefilm.

With your consent we use YouTube to integrate videos on our website. Your data (especially IP address, current website URL, web client, as well as cookies of the provider) will be transmitted to Google Ireland Limited. Thereby, your data can also be processed in the USA. The USA do not have an adequate level of data protection and there is a risk that US authorities may gain access to your data without your knowledge or proper legal protection.

You can withdraw your consent at any time with effect for the future. For further information please read our privacy notice.
Accept and activate YouTube (incl transmission to the USA)

strategie.

zaměření.

Díky prodeji vyprojektovaných a vybavených nemovitostí se v developmentu zaměřujeme čistě na rozvoj nemovitostí  („Pure Play Developer“) a tento trend upřednostňujeme.

V rámci „Pure Play Program“ (PPP) , k jehož nastartování došlo počátkem roku 2018, by měly být v příštích 2 letech prodány kompletně zrealizované nemovitosti připravené k užívání v hodnotě  € 170 mil., aby pak prostředky mohly být vloženy do developmentu a došlo ke snížení čistého zadlužení.

V rozvíjení našich realit se soustředíme na klíčové trhy Německa, Rakouska a Polska.  Střednědobé plánování předpokládá, že asi 50 % investic poputuje do Německa, zhruba 30 % do Rakouska a přibližně 20 % na jiné trhy. Totéž platí pro zaměření se na tři typy nemovitostí – hotely, kanceláře a bydlení.  Průběžně se snažíme o další rozvoj a upevňování pozice jedničky mezi hotelovými developery v Evropě.  Přitom by se měl náš profil developera kanceláří pro digitální průmysl 21. století a kvalitních obytných prostor dále specificky dotvářet a rozvíjet své charakteristické vlastnosti.

minimalizace rizika.

V rámci obchodní činnosti má vysokou prioritu minimalizace rizika. Tohoto se snažíme dosáhnout ve vícero dimenzích. U transakcí se zaměřujeme na to, abychom budoucími prodeji nebo budoucím financováním vytvořili včasné transakční zabezpečení.  Alternativně k tomu se pomocí Joint Ventures sleduje „Asset-light-Strategie“, která umožňuje vyšší počet transakcí, čímž se dosahuje širšího rozptylu portfolia.

kvalita & efektivita.

Vysoká kvalita našich výkonů představuje základy pro dlouhodobé partnerské vztahy se zákazníky. Specialisté s dlouholetými profesními zkušenostmi a podrobná znalost trhu zaručují dodržování nejvyšší kvality.  Stabilita a kontinuita zaujímají v našem pomyslném žebříčku hodnot vysoké postavení, poněvadž našimi rozhodnutími vytváříme životní a pracovní prostory pro příští generace.

Z provozního hlediska si vedle nejvyšší kvality na stejně vysoké úrovni v žebříčku hodnot považujeme také efektivity.  V rámci programu efektivity „Next Level“ se prověřují veškeré primární a sekundární procesy na bázi jasně určených „Quality Gates“ a závazně se stanovují pro celou skupinu UBM.
Tento princip je doplněn institucionalizovaným principem 360°.  Během každé fáze projektu probíhá vyhodnocování nejen po odborné stránce, ale také z pohledu vlivu vnějších faktorů.

vize.

Společný cíl, práce v týmu a identifikování se s podnikem, jsou pro úspěch rozhodující.  Z tohoto důvodu se řídíme společnou vizí one goal.one team.one company.

one goal.

Jako náš nejvyšší společný cíl jsme definovali zvyšování hodnoty podniku – měřeno kurzem akcií.  Tento cíl zabezpečuje nejen naši podnikatelskou nezávislost na trhu, ale je také v zájmu všech akcionářů. Takto si například můžeme na kapitálovém trhu snadněji vypůjčit peníze.  To nám zase umožňuje získávat ještě ambicióznější projekty s vyššími požadavky na bonitu a realizovat je pro naše zákazníky.  UBM tímto prokazuje schopnost být spolehlivým partnerem pro investory, generální podnikatele a dodavatele – stejně tak jako bezpečným a atraktivním zaměstnavatelem.

one team.

Jeden tým znamená, že všichni musí táhnout za jeden provaz a stejným směrem. V prvním kroku byl za tímto účelem v roce 2016 zřízen výkonný výbor sestávající z 20 špičkových řídících pracovníků. Toto nadnárodní a všechny obory pokrývající řídící grémium nese zodpovědnost za UBM jako koncern. Ve druhém kroku byla přijata opatření pro podporu celopodnikové komunikace a spolupráce. Tímto se mohou využívat synergie a podle příkladů Best-Practice je tak možné se jeden od druhého lecčemu a mnohému přiučit.Takováto sdružená kompetence nám ve výsledku přináší také spoustu konkurenčních výhod.

one company.

Od roku 2018 dáváme naši sounáležitost najevo také změnami forem a názvů našich dceřiných společností.  Vystupujeme teď jednotně pod značkou UBM Development. Jednotný název předznamenává společnou práci na rozvoji nemovitostí.  V budoucnosti tedy bude každý z našich projektů, ať už je to v Německu, Rakousku, Polsku nebo v jiných zemích, přitahovat pozornost svou  jednotně vysokou kvalitou,  jednotným brandingem neboli jednotnou tváří značky. Tímto „power of one“  spojujeme sílu s potenciálem v  největší transformaci v dějinách naší společnosti.

setrvalý účinek a stabilita.

Hospodařit stabilně bez výkyvů a dlouhodobě zaujímat pozici na trhu jako spolehlivý partner pro všechny skupiny akcionářů,jsou ctnosti, které v UBM vnímáme jako vysokou prioritu. Fakt, že musí být do všech rozhodování a myšlenkových pochodů zahrnuty sociální a ekologické aspekty, je pro nás naprostou samozřejmostí.  Především stabilita  a konstantnost v ekologickém přístupu je naší prioritou. Nezapomínáme, že jednáním v současnosti vytváříme pracovní a životní prostory budoucnosti. Společenské  odpovědnosti jsme si vědomi a snažíme se jí dostát ve smyslu ekologicky komplexního vývoje našich projektů. Že už jsme v tomto ohledu na správné cestě, se odráží v našich četných vyznamenáních – jen v posledních dvou letech jsme obdrželi celkem 15 certifikací za stabilitu a konstantnost.

Abychom význam stability a jasné linie bez výkyvů pevně ukotvili také v organizaci, zřídili jsme koncem roku 2017 specializovanou centrálu pro ekologické stavitelství, která bez cizího rozhodování či pokynů zvenčí dokáže řešit odborně specifická zadání. Jejím úkolem je napřímo zabezpečovat inhouse-konzultace ohledně témat stability, a to v rámci celého řetězce tvorby hodnot. Další informace k tomuto tématu najdete v naší zprávě o stabilitě a konstantnosti.

executive committee.

Za koncern UBM nese odpovědnost, jako rozšířené řídící grémium, výkonný výbor. Ten tvoří 22 členů složených ze čtyři členů představenstva akciové společnosti a 18 řídících pracovníků zastupujících všechny země a obory. Toto řídící grémium se schází zhruba každých šest týdnů, kdy se snaží srovnat si společné cíle a priority, především pak vyměnit si názory a informace ohledně aktuálního vývoje svých nemovitostí a aktivit. Výkonný výbor investoval cca € 5 mil. do akcií UBM, prostřednictvím opcí na akcie participují špičkoví řídící pracovníci pěti procenty (5 %) na budoucím zvyšování hodnot resp. jejich zhodnocování.

Thomas G. Winkler, CEO

Mgr. Thomas G. Winkler se narodil v roce 1963 v Salzburgu, republice Rakousko. V roce ukončil studium právních věd na univerzitě v Salzburgu, Rakousko, a v roce 1987 získal titul Master of Laws (LL.M.) na univerzitě University of Cape Town v Kapském Městě, Jihoafrická republika. Po studiu začal svoji kariéru u společnosti Erste Bank AG (dříve Girozentrale resp. centrála sporožirových vkladů). Po působištích u společnosti Maculan Holding AG a Magna (Europe) Holding AG změnil v roce 1998 zaměstnavatele a stal se vedoucím oblasti Investor Relations u Deutsche Telekom v Bonnu. V roce 2001 byl povolán do představenstva společnosti T-Mobile International AG & Co. KG, kde se upsal jako zodpovědná osoba pro oblast financí.  Po dalších příležitostech (např. jako předseda představenstva zodpovědného za finance u společnosti Lenzig AG nebo člen dozorčí rady Rakouského průmyslového holdingu (ÖIAG) a Bashneft JSOC, Rusko), převzal Thomas G. Winkler 1. června 2016 předsednictví představenstva společnosti UBM Development AG.  Jako výkonný obchodní ředitel (CEO) zodpovídá za oblasti Strategy, Investor Relations & Communications, Transactions & Market Research, Legal & Compliance, Human Resources und Mergers & Acquisitions.

Patric Thate, CFO

Diplomovaný ekonom Patric Thate se narodil v roce 1973 v městě Bergisch Gladbach, Německo. Po studiu ekonomických věd na univerzitách Wuppertal a Nottingham odstartoval svoji kariéru v roce 1999 u společnosti Deutsche Telekom se sídlem v Bonnu, kde do konce roku 2010 vykonával funkce různých vedoucích pracovníků ve finanční oblasti. Poté řídil až do roku 2015 jako viceprezident Global Finance celou finanční oblast společnosti Lenzing AG, Rakousko. Kromě toho se Patric Thate výraznou měrou podílel na transakcích kapitálového trhu, mimo jiné u Re-IPO společnosti Lenzing AG. Naposledy byl Patric Thate vedoucím finančního sektoru a členem výkonného výboru  (Executive Committee) u společnosti UBM Development AG. Od 1. července 2017 je předsedou představenstva společnosti UBM pro sekci financí a je zodpovědný za oblasti Financial Controlling & Reporting, Accounting & Consolidation, Treasury, Tax, IT a Insurance.

Martina Maly-Gärtner, COO

Martina Maly-Gärtner, je provozní ředitelkou a členkou správní rady UBM Development AG od 1. září 2021. V rámci své mezinárodní kariéry byla jako provozní ředitelka od roku 2018 zodpovědná za hotelové portfolio a rozvoj strategie společnosti Arabella Hospitality s centrálou v Německu. Osm let působila jako výkonná ředitelka Michaeler & Partner, ve společnosti se zaměřením na poradenství v oblasti cestovního ruchu a rozvoj hotelů se sídlem ve Vídni. M. Maly-Gärtnerová má deset let zkušeností s provozním řízením hotelů v Americe, na Středním východě a v Evropě v mezinárodně uznávaných hotelových řetězcích.

Peter Schaller, CTO

Peter Schaller vystudoval průmyslové inženýrství pro stavebnictví na Technické univerzitě v rakouském Grazu. Je uznávaným odborníkem na stavebnictví. Před nástupem do UBM Development vedl provoz společnosti Porr v Grazu. P. Schaller působil v Polsku, České republice, Slovinsku a Německu a po roce 2007 na vedoucích pozicích ve společnosti Porr. Je členem Svazu rakouského průmyslu (Federation of Austrian Industries – iv)  ve Štýrsku, výkonné rady Hospodářského fóra manažerů (Economic Forum of Managers – WdF)  a místopředsedou organizace SK STURM GRAZ. V listopadu 2023 byl P. Schaller jmenován technickým ředitelem společnosti UBM Development AG a rovněž se stal členem správní rady.

Bernhard Egert
Vedoucí oddělení dřevostaveb a ekologických budov Bernhard Egert
Roman Ehrentraut
Jednatel Německo & Česko Roman Ehrentraut
Franz Sonnberger
Controlling Franz Sonnberger
Mag. Andreas Zangenfeind, MRICS
Management investic Mag. Andreas Zangenfeind, MRICS

ředitelství .

Ředitelství poskytuje stálou podporu správní radě v implementování definované strategie do projektů na provozní úrovni a tyto projekty doprovází nepřetržitě až do jejich dokončení a prodeje.

executive committee.

David Christmann
Jednatel Německo David Christmann
Bernhard Egert
Vedoucí oddělení dřevostaveb a ekologických budov Bernhard Egert
Roman Ehrentraut
Jednatel Německo & Česko Roman Ehrentraut
Leszek Kordyl
Jednatel Polsko Leszek Kordyl
Mag. Ralf Mikolasch
Legal & Compliance Mag. Ralf Mikolasch
Mag. Franz Panwinkler
Jednatel Rakousko Mag. Franz Panwinkler
Vladimir Pasek
Jednatel Česko Vladimir Pasek
Daniel Pfister
Jednatel Německo Daniel Pfister
Christoph Rainer
Investor Relations Christoph Rainer
Franz Sonnberger
Controlling Franz Sonnberger
Dipl. Ing. Sebastian Vetter
Jednatel Polsko Dipl. Ing. Sebastian Vetter
Josef Wiedermann
Jednatel Česko Josef Wiedermann
Mag. Andreas Zangenfeind, MRICS
Management investic Mag. Andreas Zangenfeind, MRICS

historie.

1873-1898
Společnost UBM byla založena 3. března 1873 pod názvem Union-Baumaterialien-Gesellschaft. Podnik působil v oblasti zabývající se “ vlastnictvím a provozem cihelen a kamenolomů“. Již 10. dubna 1873 UBM vstoupila na Vídeňskou burzu. I přes světovou hospodářskou krizi v osmdesátých letech předminulého století,  společnost UBM sázela na expanzi, získala mnoho cihelen, aby je následně rozvinula do druhého největšího provozu na výrobu cihlářských výrobků v monarchii.

1899-1924
Počátkem 20. století UBM držela 30 % podíl ve Vídeňském cihlářském kartelu (Wiener Ziegelkartell) a její akcie získala společnost PORR. Díky vysoké inflaci v tomto období došlo k vynucení rozšíření obchodního modelu. V roce 1921, společně s Všeobecnou rakouskou stavební společností (Allgemeine Österreichische Baugesellschaft),  založila řadu společností na výstavbu bytů.

1925-1950
V rámci společného angažování se na Pařížském realitním trhu, vytvořili společnosti UBM a PORR koncem dvacátých let minulého století konsorcium. UBM díky včasnému zaměření se na nemovitosti takto světovou hospodářskou krizi překonala.

1950-1990
V tomto mezidobí společnost téměř opustila původní pole působnosti, kterému se věnovala pod názvem Union-Baumaterialien-Gesellschaft a vytvořila si nové obchodní zaměření a našla si novou pozici na trhu. Podnik se v padesátých letech stále intenzivněji věnoval rozvoji projektů a to převážně v Rakousku a ve Vídni.

1991-2015
Po pádu železné opony vstoupila UBM AG na trh v ČR a Polsku. O několik let později se začala angažovat také v Německu, Francii a Nizozemsku.  V roce 2000 zakoupil Klaus Ortner první akcie UBM. S přistoupením skupiny Strauss v roce 2014 vznikl Syndikát průmyslníků Ortnera a Strausse.  Tento následně záskal většinu ve společnosti PORR, načež došlo k oddělení stavebních a realitních aktivit. Developerské společnosti se spolu následně sloučili. V prvním kvartálu roku 2015 vedlo navýšení kapitálu ke kvótě rozptylu vlastnictví přes 60 %.  Podíl společnosti Porr klesl pod 1%  až zmizel úplně.

2016-2021
V roce 2016 byl novým CEO/CFO jmenován Thomas G. Winkler. Akcie UBM přešli na prime market Vídeňské burzy. O rok později se zredukované představenstvo nově zformovalo a poprvé vystoupilo v sestavě Thomas G. Winkler jako CEO, Martin Löcker jako COO a Patric Thate jako CFO. V roce 2018 slaví společnost UBM 145 let své existence a realizuje rebranding – všechny dceřiné společnosti vystupují a budou v budoucnu vystupovat pod společnou značkou UBM Development.